Fitoterapija je medicinska disciplina koja kao izvor ljekovitih tvari koje utiču na ljudski organizam koristi biljke. Biološki aktivne tvari imaju funkciju očuvanja i održavanja zdravlja, prevencije bolesti i lečenja bolesti.