Dobrodošli na naš sajt “ Centar za prirodnu medicinu“. Pre svega želimo da znate kada kažemo „Centar za prirodnu medicinu“ na šta ustvari mislimo. Centar za prirodnu medicinu nije institucija, organizacija niti ustanova već je to samo naziv našeg sajta. Taj naziv iako isprva može da odaje utisak da postoji nekakav Centar u smislu objekta iza koga stoje lekari i doktori, on zapravo govori samo o centru informacija koje se iznose na ovom sajtu. A to su centralne informacije vezane za prirodni ili kako neko voli da kaže narodni (ali ne i alternativni) način lečenja koji se nekada prenosio generacijski a čije su metode danas zaboravljene.

U cilju i želji da prikupimo i dođemo do što više tih zaboravljenih ali jako praktičnih metoda za održavanje zdravlja jednog čoveka pokrenut je sajt pod imenom „Centar za prirodnu medicinu“. U toku istraživanja smo otkrili jednu zanimljivu stvar, a to je da su ranije postojali posebni lekari koji su imali doktorske diplome a koji su se izjašnjavali kao lekari prirodne medicine. To su bili lekari koji su bolesti kod svojih pacijenata tretirali na potpuno prirodan način. Pa otuda i naziv „prirodna medicina“. I to je bio zapravo temelj ili početak razvoja medicine, iz običnih porodica koje su se generacijski bavili sakupljanjem lekovitog bilja nicale su generacije koje su se obrazovale i na jedan naučan način su pristupali konkrenim zdravstvenim problemima a opet je metoda ostala ista. Interesantna stvar je ta da od tih prvih generacija koje su se obrazovale pa sve do danas kako je nauka i medicina napredovala informacije koje su se sakupile samo su potvrđivale i podupirale ispravnost i delotvornost lečenja uz spomoć lekovitog bilja i ishrane. To je ono što nas je ohrabrilo, da rad, istraživanja i mišljenja tih lekara objedinimo i sakupimo.

Dakle sve ono što objavljujemo na sajtu, počevši od komentara pa sve do članka nije produkt našeg znanja niti našeg proizvoljnog mišljenja već produkt sveobuhvaćenog stava svih lekara prirodne medicine kroz istoriju pa sve do današnjih vremena. Džon Kristofer (Dr Nil Nidli); Dr Donald Miler ( Dr Donald Miler); Dr Hans Dil (Dr Hans Diehl); ); dr Lorin Dej (Dr Kolin Kembel); Dr Ričard Šulc (Dr Richard Schultz)) su samo neka od poznatih imena iz oblasti prirodne medicine. Knjige i radove pojedinih lekara uspeli smo čak i da prikupimo u pisanoj formi na našem jeziku i oni se nalaze takođe na našem sajtu pa se i sa time možete lično susresti.