Dr Ričard Šulc

Predavač

Autor knjige "Lečenje neizlečivih bolesti"

Dr Šang Li

Predavač

Čudesno pismo zvano geni.

Nikola Marković

Predavač

Najveći čovekovi problemi.

Dokazi stvaranja

Predavač

Naučno dokumentarni serijal