Dr Ričard Šulc

Predavač

Autor knjige "Lečenje neizlečivih bolesti"

Dr Šang Li

Predavač

Čudesno pismo zvano geni.

Nikola Marković

Predavač

Najveći čovekovi problemi.

Dr Branislav Mihajlović

Predavač

Tajne zdravog srca.

Dr Walter Veith

Predavač

Način života i zdravlje.

Dokazi stvaranja

Predavač

Naučno dokumentarni serijal