• 637
  • 0

Vi kažete: Nemoguće je
Bog kaže: Sve je moguće (Luka 18:27)

Vi kažete: Previše sam umoran
Bog kaže: Dođi k meni i Ja ću ti odmor dati (Matej 11:28-30)

Vi kažete: Niko me ne voli
Bog kaže: Ja te volim (Jovan 3:16)

Vi kažete:
Slab sam
Bog kaže: Dosta ti je moja milost, jer se moja sila u slabosti ispoljava (2. Korinćanima 12:9)

Vi kažete: Ne znam šta da radim, kojim putem da idem
Bog kaže: Uzdaj se u mene i Ja ću tvoje staze uravnati (Poslovice 3:5-6)

Vi kažete: Ne mogu
Bog kaže: Sve možeš (Filipljanima 4:13)

Vi kažete: Nisam u mogućnosti
Bog kaže: Ja sam u mogućnosti (2. Korinćanima 9:8)

Vi kažete: Nije vredno
Bog kaže: Isplatiće se (Rimljanima 8:28)

Vi kažete: Ne mogu sebi oprostiti
Bog kaže: Ja ti opraštam (1. Jovanova 1:9)

Vi kažete: Potrebno mi je
Bog kaže: Ja ću ispuniti svaku potrebu tvoju (Filipljanima 4:19)

Vi kažete:
Strah me je
Bog kaže: Nisam ti dao duh straha, nego snage, ljubavi i mudrosti (2. Timoteju 1:7)

Vi kažete:
Zabrinut sam i isfrustriran
Bog kaže: Sve svoje brige prepustite meni (1. Petrova 5:7)

Vi kažete: Nisam dovoljno pametan
Bog kaže: Ja ti dajem mudrost (1. Korinćanima 1:30)

Vi kažete: Osećam se usamljeno
Bog kaže: Nikadate te neću ostaviti i neću te napustiti (Jevrejima 13:5)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *