• 174
  • 0

Jedan bogati čovek zatraži od starog učitelja da mu učitelj sina odvikne od loših navika.

Učitelj povede mladića u šetnju po vrtu. Zaustavi se na jednom mestu i zatraži od mladića da iščupa malu biljku što je rasla nedaleko od mesta na kojem su stajali.

Mladić zahvati biljku palcem i kažiprstom i iščupa je iz zemlje. Učitelj zatim zatraži da iščupa malo veću biljku od te. Mladić malo jače povuče i iščupa i nju.

A sada iščupaj ovu”, reče učitelj, pokazujući na jedan žbun. Mladić je morao upotrebiti svu svoju snagu da bi je iščupao, ali mu i to pođe za rukom.

A sada iščupaj ovu”, reče starac, pokazujući na drvo guave. Mladić obuhvati rukama stablo i pođe da ga vuče iz zemlje. Ali stablo ni da mrdne.

Pa ovo je nemoguće”, reče mladić zadihano.

E tako ti je i sa lošim navikama”, reče mu stari učitelj. “Kada su mlade, lako ih je se rešiti, ali kad se razviju teško ih je iskoreniti.

Dodaj komentar

Vaša e-mail adresa neće biti nigdje objavljena. Obavezna polja su označena sa *