• 626
  • 0

Jedna žena je rekla:

“ Dete ove žene je umrlo jer je tokom noći legla na njega i ugušila ga. Svoje mrtvo dete je stavila pored mene dok sam spavala, a moje je uzela.“

Druga žena je rekla na to:

“ To nije istina. Moje dete je živo a njeno je umrlo.“

Mladi car je saslušao obe žena, pa je zatim naredio:

“ Donesite mi mač. „

Uzeo je mač i rekao:

“ Presecite živo dete na dva dela i svakoj ženi dajte po pola.“

Na to plačući reče prva žena:

“ Gospodaru moj dajte joj dete, nemojte ga ubiti! „

Druga žena je rekla:

“ Neka ga nema nijedna. Presecite ga. „

Tada je Solomon rekao:

“ Dajte prvoj ženi dete jer se sažalila, jer mu je ona majka. „

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *