• 480
  • 0

Avram pođe s njima da isprati. Posle nekog vremena dođoše do mesta odkale se mogla videti zelena Jordanska dolina i dva grada blizanca Sodom i Gomor.

Tada Gospod reče Avramu šta namerava da čini:

Sodom i Gomor su grešni gradovi. Ljudi što u njima žive čine svakovrsna okrutna i opaka dela. Toliko su pokvareni da drugog leka nema sem da se svi odreda unište.

Dva Božija anđela pođoš dalje, da lično obiđu Sodom a Gospod ostade da razgovara s Avramom.

Avram nije želeo da se Sodom uništi jer mu je tamo živeo sinovac Lot sa ženom i porodicom. Zato nagovaraše Gospoda da se predomisli.

Hoćeš li pogubiti i pravedne s nepravednim ljudima iz Sodoma?“ upita on. „Ti si sudija celoj zemlji, i sigurno nećeš učiniti nešto tako nepravedno…

Ako u Sodomu ima pedeset pravedika, neću uništiti grad„, obeća Gospod.

Avram pomisli da možda i nema pedeset pravednih ljudi u gradu, pa nastavi moliti Gospoda da poštedi grad.

Bog reče da neće uništiti grad ako u njemu ima i samo deset pravednika.

No Bog je znao da je jedini pravedan čovek u gardu Lot, i već je rešio da se spase te jes tom namerom i poslao anđele da ga posete.

Avram se s tugom oprosti od svog neobičnog gosta i vrati se pod svoj šator.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *