• 367
  • 0

Nakon toga, hteo se vratiti kući i živeti sa svojima. I tako je novac poslao kući u Englesku, a on sâm prešao je zemlju do Kansas Cityja pa sve dole do Misurija i Misisipija i završio je u New Orleansu, gde se trebao ukrcati na brod za Englesku.

Kao turista u New Orleansu, učinio je kao i većina turista, otišao je na pijacu robova. Tada, u prvoj polovini 19. veka, još su se uvek prodavali robovi. Kad je došao na pijacu, video je mnogo okupljenih muškaraca i jednu mladu crnkinju, vrlo lepu, koju su nudili na prodaju. Čuo je muškarce kako govore o njoj. Video je dvojicu zlikovaca koji su, prilično zagrejani, licitirali za nju, a onda ih je čuo kako govore što će s njom učiniti.

Srce mu se pobunilo na svu tu pokvarenost pa je na kraju, kad je cena licitiranja otišla vrlo visoko, nije to više mogao podneti. Mahnuo je prodavaocu i rekao iznos koji je bio dvaput toliki kao poslednje licitiranje, daleko iznad svega što je ikada bilo plaćeno na toj pijaci.

Prodavac je pitao: „Imate li novac?

Čovek se približio i rekao: „Da, imam.

Data mu je bila potvrda o kupovini pa je otišao da sa povišenog mesta uzme ženu koju je kupio. Kad je sišla jedan korak i bila u blizini njegovih očiju, skupila je puna usta pljuvačke i pljunula mu ravno u lice te kroz stisnute zube prosiktala: „Mrzim te.“ Ništa nije rekao, samo je rukom obrisao pljuvačku.

Zatim je uzeo za ruku te s njom otišao niz blatnu ulicu do neke male poslovne zgrade. Robinja nije znala da čita i nije znala gde su. Njen kupac otišao je do stola i počeo nešto govoriti. Čovek za stolom počeo je protestvovati. Ali njen kupac je rekao: „Ostajem pri tome jer takav je zakon. Ostajem pri tome!“ Konačno je nešto platio i dobio papir. Vratio se do žene koja je bila spremna skočiti na njega poput zveri.

Pružio joj je papir i rekao: „Ovo je dokument tvoga oslobođenja. Slobodna si.

Još je uvek siktala: „Mrzim te!

Rekao joj je: „Zar ne razumeš? Ovo je dokument o tvom oslobođenju. Slobodna si.

Rekla je: „Ne, platio si dvaput onoliko koliko je ikada bilo plaćeno na tom mestu. Sad mi daješ slobodu? Ne verujem.

Rekao je: „Da, ovo je dokument tvoga oslobođenja“ i ugurao joj ga u ruku.

Rekla je: „Čekaj malo, gospodine! Hoćeš li mi reći da si me kupio da bi me oslobodio?

Rekao je: „Da, zato sam te kupio. Da te oslobodim.

Suze su potekle iz njenih očiju koje odavno nisu znale za njih i, dok su tekle, smekšale su joj lice. Pala je na ruke i kolena. Zatim je rukama uhvatila grube čizme i položila obraz na jednu od njih te kroz suze zajecala: „O, kupio si me da me oslobodiš! Kupio si me da me oslobodiš! Platio si više nego iko ranije samo da me oslobodiš.

A onda je kroz suze pogledala i rekla: „Gospodine, sve što u životu želim je da ti budem robinja. Kupio si me da me oslobodiš!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *