• 956
  • 0

Lekovite biljke su Bogom dani lekovi, i prirodne terapije funkcionišu na osnovu principa koje je Bog stvorio. Korišćenje prirodnih metoda lečenja ne znači da se ne uzdate Boga, već naprotiv, vi tada koristite Njegove lekove. Bog nam je dao svo lekovito bilje i On nam je otkrio kako se ono koristi i koje terapije su lekovite, čovek nije ništa izmislio.

Kao što se kaže: “Molitva je najbolji lek. Bog je najbolji lekar.

Šta možemo naučiti iz Svetog Pisma o ishrani?

1. I Mojsijeva 1:29 Zatim Bog reče: “Evo dajem vam sve bilje koje nosi seme po svoj zemlji, i sve drveće s plodovima u kojima je seme. Neka vam to bude za hranu.

2. Rimljanima 14:21 Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne činiti ništa zbog čega bi se tvoj brat mogao spotaći, uvrediti ili postati slabiji.

Šta nam Biblija govori o lečenju?

3. Jeremija 8:22 Nema li melema u Galadu? Nema li tamo lekara? Zašto se, dakle, ne isceli kći naroda moga?

4.
Jezekilj 47:11-12 Bare njgove i močvare njegove neće ozdraviti. Biće ostavljene za so. Duž jedne i duž druge obale reke rašće raznovrsno drveće s jestivim plodovima. LIšće mu neće venuti niti će mu plod nestajati. Svakog meseca rađaće novi plod, jer mu voda dotiče iz svetilišta. Njegov plod biće za jelo, a lišće za lek.

5. Otkrovenje 22:2 posred glavne gradske ulice, a s jedne i druge strane reke nalazilo se Drvo života koje je godišnje donosilo dvanaest rodova, svakog meseca davalo je rod. Lišće tog drveća biće za lečenje naroda.

6. Isaija 38:21 Isaija je rekao Jezekijinim slugama: “ Neka donesu grudu suvih smokava i neka je stave na čir, da ozdravi Jezekija”.

7. II Kraljevima 20:7 Isaija je rekao: “Donesite grudu suvih smokava.” Oni su doneli i stavili na čir, tako da je Jezekija ozdravio.

8. Jeremija 51:8 Vavilon je iznenada pao i razbio se. Gorko nad njim plačite. Donesite melem za njegove rane. Možda će se ipak izlečiti.

9.
Isaija 1:6 Od glave do pete nema na telu zdravog mesta. Ozlede i modrice i otvorene rane – nisu očišćene ni zavijene niti su uljem ublažene.

10. Matej 9:12  A Isus je čuo pa reče: “Nije zdravima potreban lekar, već bolesnima”.

11. Kološanima 4:14  Pozdravlja vas Luka, voljeni lekar, i Dimas.

12. Jov 13:4 A vi lažima druge ocrnjujete, svi ste vi bezvredni lekari.

Istrajte sa verom u Gospoda, On je taj koji stvarno leči.

13. Psalm 103:2-3  Blagosiljaj Gospoda, dušo moja! I ne zaboravi sva dela njegova! Blagosiljaj onog koji oprašta sve prestupe tvoje, koji leči sve bolesti tvoje.

14. Jov 5:18 Jer on (Bog) zadaje rane, ali ih i previja; lomi, ali i rukama svojim leči.

15. Psalm 147:3 On leči one koji su slomljenog srca, i previja njihove bolne rane.

16. II Korinćanima 5:7 Jer živimo po veri, a ne po onome što vidimo.

Podsetnici

17.
Priče Solomonove 17:22 Veselo srce deluje dobro kao lek, a slomljen duh suši kosti.

18. Knjiga propovednikova 3:3 vreme kada se ubija i vreme kada se leči; vreme kada se ruši i vreme kada se gradi.
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *