• 845
  • 0

Ove večeri ćemo, kako je to valjda i red početi od početka i ispričaćemo vam biblijsku priču o tome kako je Bog stvorio čoveka prema svome običju, i kako je Bog utisnuo i oformio naš karakter koji je u početku bio dobar tako da mi trebamo kao roditelji da utičemo na našu decu i da ih vaspitavamo u skladu sa Božijim načelima.

 

– BOG STVARA LjUDE –

Bog radosno pogleda na prostranu vaseljenu i divni svet koji je stvorio, ali znao je da tek treba da pristupi najčudesnijem delu svoga stvaranja.

Sada ću stvoriti ljude “, reče Bog. “ Oni će imati razum da razmišljaju i da me poznaju i vole, a ja ću im poveriti svet da njime upravljaju.

Bog prvo načini muškarca, Adama. Ali i kraj svih životinja o kojima se starao i s kojima se zabavljao, Adam je bio usamljen. Zato Bog načini i ženu, Evu, da mu bude supruga te da se o svemu dogovaraju i da raduju i vole.

Bog ih blagoslovi i reče im da uživaju u svemu na svetu koji je stvorio. Reče im još da se rađaju decu koja će im pomoći u poslovima što im je zadao. Ali mada im beše poveren sav svet, morali su uvek biti poslušni Bogu, koji ih je voleo i znao šta je za njih najbolje. Dokle god bi učinili kako im je rečeno, bili bi srećni.

Bog dade Adamu i Evi divan vrt da u njemu žive. U njemu je bilo drveća sa zrelim plodovima koje su mogli jesti.

Berite voće i jedite koliko vam je volja“, reče im Bog, “ ali ne jedite ploda sa onoga drveta usred vrta. To je drvo poznanja dobra i zla. Ako pojedete plod toga drveta, umrećete.

Bog dovede sve zveri i ptice Adamu da im on nadene imena. Adam i Eva razgovarali su i igrali se sa životinjama, a ove su činile sve kako su im Adam i Eva zapovedili.

Adam i Eva čuvali su Božiji vrt. Lepo su negovali sve bilje i drveće.

Svake večeri kada nastane svežina, Bog je dolazio da s njima razgovara. Oni su se šetali naokolo i uživali u svemu što se događalo, sve dok se ne bi smrklona kraju još jednog divnog dana.

 

Priču pripremio CPM

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *