• 876
  • 0

Aspartam je dipeptidni molekul koji nastaje sjedinjavanjem fenilalalina i asparaginske kiseline. Aspartam ne nastaje prirodno, sam od sebe, nego je veštački stvorena supstanca. Kada se aspartam konzumira, on se pomoću enzima u digestivnom sistemu potpuno razlaže na dve amino-kiseline i pretvara se u vrstu alkohola po imenu metanol.

Metanol spada u 2. grupu narkotika.

Šta to znači:

2. grupa supstanci ima visook potencijal zloupotrebe i odgovorna je za žestoku psihološku i/ili fizičku zavisnost. Primeri supstanci iz 2. grupe uključuju narkotike, amfetamine i barbiturate. Recepti za 2. grupu supstanci nikada se ne mogu ponovo prepisati i moraju biti ispisani u roku od 7 dana od prvobitno naznačenog datuma.

Ipak, možete kupiti dijetalnu sodu i biti ohrabreni da je pijete jer je označena kao zdrav proizvod.

Prema nezavisnim doktorima i istraživačima, aspartam može prourokovati niz simptoma uključujući, ali ne ograničavajući se na:

1. Glavobolju
2. Gubitak pamćenja
3. Gubitak vida
4. Depresiju
5. Iznenadne napade
6. Komu
7. Kancer

Još gore, on može imitirati simptome bolesti kao što su MS, lupus, dijabetes, Alchajmer i Parkinsonova bolest.

Može biti opasan ako se uzima sa lekovima, ima reaktivna svojstva kada se kombinuje sa MSG-em (mono sodium glutamat) koji se nalazi u pakovanoj hrani i može izazvati želju za ugljenim hidratima što često dovodi do povećanja težine.

Toliko o mitovima o hrani i/ili zdravlju!

Najbolji mogući savet: Nikada više ne dodirujte hranu koja sadrži aspartam.

Alternativni savet: Ako se ne osećate spremni da se odreknete dijetalnih pića ili hrane i ako imate bilo koji od ovih simptoma, sprovedite test od 60 dana bez aspartama i vidite koliko će vam se zdravlje poboljšati.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *