• 598
  • 0

Ukoliko imate uparloženu njivu, ili onu za koju ste zaboravili da postoji,  vreme je da pokrčite parlog, pogledate u katastar, uzmete papir i olovku i razmislite o sadnji lincure.

Za početak, trebalo bi da znate da se lincura gaji pre svega zbog njenog korena i da je jedna od najtraženijih biljaka na tržištu lekovitog bilja. Od kada je donet zakon o zabrani branja lincure iz prirode 1993. godine, prouzrokovane se ozbiljniji poremećaji na tržištu i nestašicu u celom svetu.

Koren lincure sadrži gorke glikozide. Ove materije daju korenu veoma jak ukus gorčine. Pored ovih koren sadrži amaroservin, i amaropanin, ksantonske derivate, neke piridinske alkaloide. Od korena lincure se prizvodi veliki broj različitih preparata za medicinsku upotrebu: tečni ekstrakti, tinkture, lekovita vina i dr.

Za početak, važno je odabrati dobru lokaciju za gajenje lincure. Kako je njeno prirodno staništa na većim nadmorskim visinama, plantažu lincure ne treba podizati da visinama manjim od 800 metara. Lincura voli hladnija staništa, duboka rastresita zemljišta dubine bar 40 do 50 cm. Tvrda zemljišta, teškog mehaničkog sastava ne pogoduju rastu korena lincure. Reakcija zemljišta je srednje i jako kisela, uglavnom uvek ispod 6,4 pH.

Kako lincura ostaje na zemljištu najmanje 5 godina, pre zasnivanje zasada potrebna je duboka obrada zemljišta. Ukoliko se sadi na jesen, oranje treba obaviti na punu dubinu, odmah po skidanju prethodnog useva. U slučaju da se sadnja obavlja s proleća, uzorano zemljište se ostavlja u otvorenim brazdama. U prvoj godini, lincuri je potrebno dosta hrane. Preporuke su da se po jednom ha unese od 400 do 600 kg NPK đubriva, i to formulacije sa naglašenim kalijumom.

Rasađivanje lincure se vrši na međuredni razmak koji omogućava mehanizovanu međurednu obradu a to je najčešće 50 do 70 cm. Razmak između biljaka treba da bude oko 20 do 25 cm, što obezbeđuje 550 – 1000 biljaka po aru. Visok sklop biljaka obezbeđuje visok prinos i jako je važan za ukupnu ekonomičnost proizvodnje.

U prvoj godini navodnjavanje zasada je gotovo redovna potreba. U tom periodu koren zasađenih biljčica se nalazi jako plitko i svaki nedostatak vlage se nepovoljno odražava na njihov rast i razvoj. U kasnijim godinama, navodnjavanje je potrebno u slučaju nastanka dužih sušnih perioda.

Kada je proizvodnja lekovitog bilja u pitanju, treba napomenuti da se gotovo sve operacije rade ručno. Učinak mašina je sveden na minimum. Kako je proizvodnja lekovitog bilja u pitanju, upotreba fungicida i pesticida nije dozvoljena. Sadnja, kopanje, berba, vađenje, unošenje đubriva, sve se to radi ručnu te s toga preporuka stručnjaka je da ukoliko želite da otpočnete sopstvenu proizvodnju nekog lekovitog bilja, da to ne činite na većoj površini od 30 ari.

Prihrana lincure se obavlja u toku vegetacije uglavnomk KAN-om i to po jednom ha ubacuje se količina od 100-200 kg.

Potrebno je da za ovih 5 godina, redovno obilazite plantažu lincure, ukoliko postoji potreba da je okopate, unesete dovoljno đubriva kako bi se koren što bolje razvio i kako bi mogli da ostvarite veću zaradu. Ono što bi trebalo da znate, da ne možete uzgajati lincuru a da prethodno tu proizvodnju niste prijavili.

Ukoliko ste se posavetovali sa stručnim licem a mi vam predlažemo da pre ove proizvodnje pozovete stručnjake sa Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, nakon 5 godina možete da zaradite lepu sumu novca. Prema literaturi, prosečan prinos korena po biljci u petoj godini, kada se lincura vadi, bi trebalo da bude oko 450 – 500 grama, u šestoj je od 600-700 a u sedmoj je od 850 – 900 grama. Prinos po jedinici površine zavisi od gustine biljaka u vreme vađenja korena. Pri gustini zasada od 50.000 biljaka po ha, prinos svežeg korena u petoj godini se kreće od 23 – 45 t po ha, što odgovara prinosu od 5,5 – 12 t po ha. Imajući na umu da se cena osušenog korena na tržištu za jedan kilogram plaća 1300 dinara, površina od jednog ha može da donese pristojnu zaradu.

Za postizanje propisanog kvaliteta, sveže izvađen koren lincure treba očistiti i oprati od zemlje a potom ga iseći na manje komade i sušiti u sušari na 60 stepeni, tokom 24 časa.

Za sve dodatne informacije o proizvodnji lincure i drugog lekovitog bilja, možete kontaktirati Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ na telefon 011 30 31 650.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *