• 633
  • 0

Sledi delimična lista supstanci koje kradu važne nutrijente vašem telu. Skoro svi se kupuju u apotekama. Nakon crtice se navode vitamini i minerali koji se uklanjaju. Ako uzimate bilo koju od navedenih štetnih supstanci, bilo bi dobro da uzimate dodatne količine ukradenih hranljivih materija kroz ishranu nikako ne koristite suplemente i dodatke, sem nutritivnog kvasca za B kompleks, a takođe bi bilo dobro da prestanete sa konzumiranjem istih i počnete sa prirodnom metodom lečenja.

 
Alopurinol (ziloprim) – gvožđe
 
Antracidi – B kompleks, vitamini A, C, kalcijum, fosfor
 
Antibiotici – B kompleks, vitamin K, prijateljske bakterije u debelom crevu
 
Antihistamini – Vitamin C
 
Aspirin – B kompleks, vitamini A, C, folna kiselina, kalcijum ,kalijum, gvožđe
 
Barbiturati – Vitamin C
 
Beta-blokatori (korgard, inderal, lopresor, itd) – pantotenska kiselina, holin, hrom
 
Kofein – Vitamin B1, biotin, inozitol, kalijum, cink
 
Karbamazepin (atretol, tegretol) – Natrijum
 
Hlortiazid (aldoklor, diuril, itd) – Kalijum, magnezijum
 
Cimetidin (tagamet) – Gvožđe
 
Klonidin (katapres, kombipres) – B kompleks, vitamini, kalcijum
 
Kortikosteroidi – Vitamini A, B6, C, i D, kalcijum, kalijum, cink
 
Digitalis (kristodigin, digoksin, itd) – Vitamini B1, B6, cink
 
Diuretici – Vitamini B2, C, kalcijum, kalijum, magnezijum, jod, cink
 
Estrogenski preparati – Vitamin B6, folna kiselina.
 
Etanol (alkohol) – Vitamini C, D, E, K, B kompleks, magnezijum
 
Fluor – Vitamin C
 
Glutetimid (doriden) – Vitamin B6, folna kiselina
 
Gluanetidin (esimil, ismelin) – Vitamin B2, B6, kalijum, magnazijum
 
Hidralazin (apresazid) – Vitamin B6
 
Indometacin (inh, itd) – Niacin, vitamin B6
 
Laksativi (nisu uključeni biljni) – Vitamini A, K, kalijum
 
Lidokain (ksilokain) – Kalcijum, kalijum
 
Nitratni / nitritni koronarni vazodilatori – Vitamini C, E, nijacin, pangamska kiselina, selen
 
Oralna kontraceptivna sredstva – B kompleks, vitamini C, D, i E
 
Penicilin – Vitamin B6, nijacin, nijacinamid
 
Fenobartial – Vitamini B6, B12, D, K, folna kiselina
 
Fenilbutazon (kotilbutazon) – Folna kiselina, jod
 
Fenitoin (dilantin) – Vitamini B12, C, D, K, folna kiselina, kalcijum
 
Prednizon (deltazon, itd) – Vitamini B6, C, kalijum, cink
 
Kvinidin – Vitamini K, pantotenska kiselina, kalijum, holin
 
Rezerpin – Vitamini B2, B6, kalijum, fenilalanin
 
Spironolakton (aldakton, itd) – folna kiselina, kalcijum
 
Sulfa lekovi – para-aminobenzoenska kiselina, prijateljske bakterije u crevu
 
Sintetički neurotransmiteri – Vitamini B2, B6, kalijum, magnezijum
 
Tiazidni diuretici – Vitamini B2, kalijum, magnezijum, cink
 
Duvan – Vitamini A, C, E
 
Triamteren (direnium) – Folna kiselina, kalcijum
 
Trimetoprim (baktrim, septra, itd) – folna kiselina

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *