Da li smatrate da je bitnije biti bogat ili zdrav? Naravno, svi znaju da je najvažnije biti zdrav, ali da li tako i živite, koji su vam najveći životni priroriteti?