• 374
  • 0

Načelo 1: Posmatraj i učestvuj (obrati pažnju).

Načelo 2: Sakupi i čuvaj energiju (žanji/skupljaj dok je obilje).

Načelo 3: Ostvari prinos (osiguraj uslove da ostvaruješ vredne rezultate).

Načelo 4: Primenjuj samoregulaciju i prihvati povratnu spregu (informaciju) (budi spreman da promeniš disfunkcionalno ponašanje).

Načelo 5: Koristi i ceni obnovljive izvore energije i usluge (smanji zavisnost od retkih resursa).

Načelo 6: Ne proizvodi otpad.

Načelo 7: Dizajniraj idući od uzorka ka detaljima (posmatraj društvene i prirodne uzorke i primeni ih na dizajn).

Načelo 8: Uklopi i integriši (iskoristi znanje kako stvari funkcionišu zajedno).

Načelo 9: Koristi mala i spora rešenja (lokalni resursi, reagovanje na lokalnom nivou i projekat one veličine koja je izvodljiva da se odradi).

Načelo 10: Koristi i ceni raznolikost (raznolikost vodi ka većoj otpornosti).

Načelo 11: Koristi i ceni ivice / Rubna područja  (važne stvari se dešavaju na raskrsćima).

Načelo 12: Iskoristi promene i reaguj na njih na kreativan način (zamisli mogućnosti i interveniši na efektivan način).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *