• 751
  • 0

Svakog juna se na reci Tisi kod Kanjiže odigrava prirodni fenomen „cvetanja“ reke Tise. Nakon pune tri godine boravka u mulju, insekt Tiski cvet izlazi na površinu, razvija se u leptira i ima samo jedan cilj – produženje vrste.

Ovaj insekt nema ni usta, ni organe varenja, a sva akumulisana energija u poslednje tri godine potroši se za nekoliko minuta. Mužjak nakon parenja odmah umire, a ženka ima tek toliko snage da položi jajašca. Ne bi to bilo toliko neobično da ovo to ne rade u isto vreme na stotine hiljada insekata.

Prizor je toliko lep da su neretki poetski opisi, npr. da se cvetanje Tise može meriti sa lepotom duge!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *