• 672
  • 0

Ako ozbiljno pokušavamo da rešimo holistički pristup održivosti, moramo da sarađujemo takođe i sa našim gradovima, privlačeći pažnju arhitekata, urbanista i programera širom sveta, kako bi obezbedili suštinu „zelene“, „eko “ arhitekture naše današnjice. Ovaj izazov nas poziva da drugačije razmišljamo o permakulturi i načinu na koji primenjujemo veštine koje učimo na kursevima iz dizajna.

Permakultura je pretežno zasnovana na tri principa: briga o Zemlji, briga o ljudima i fer udeo. Međutim, kako knjiga Loobi Macnamare “Ljudi & Permakultura” ističe,velika većina kurseva permakulture se samo bavi brigom o Zemlji, često isključujuć i na ovaj ili onaj način, druga dva principa.

Kreativno projektovanje naših gradova uzimajuci ekolosku odrzivost u obzir Herbert Girardet-ov Šumaher brifing, “Stvaranje održivih gradova”, opisuje održivi grad kao mesto „organizovano tako da omogući svim svojim građanima da zadovolje svoje potrebe i da poboljša njihovu dobrobit bez oštećenja prirodnog sveta ili ugrožavanja uslova života drugih ljudi, sada ili u budućnosti.“

Nadovezujući se na ovo, Richard Register – čovek odgovoran za nastajanje termina „Ekogradovi“ – navodi da „cela ideja je da imate lep grad koji je zaista kreativan“. Radeći kao vajar 1980.godine, on je predvideo da „svi bi mogli da živimo u ovim skulpturama koje veoma podržavaju ljudsku kreativnost“.

Gradovi treba da podignu svest o rastu cene energenata i bezbednosti hrane.

Grad je trenutno prljav, uniformisan i zagađen ugljenikom zbog konstantne ekspanzije širenja gradova i opšte zavisnosti od automobila. U međuvremenu, soliteri, novogradnja i renoviranja u gradovima širom sveta su pohvaljena za svoj labavi “zeleni” kredibilitet -realnost je daleko od romantike njihovih zelenih estetskih manifesta.

15 koraka ka kreiranju zdravijih I održivijih gradova:

1. Pristup pomoću blizine: peške pristup od mesta stanovanja do osnovnih gradskih službi i  tranzitan pristup potencijalnim radnim mestima koja su u neposrednoj blizini.

2. Čist vazduh: veliki industrijski plafonski ventilatori mogu doprineti pri postizanju čiste energije i kvalitetne cirkulacije vazduha.

3. Zdravo zemljište: Zemljište ispunjava svoj domet zdravih funkcija ekosistema koji odgovaraju njihovim vrstama i okruženju; plodnost je sačuvana ili poboljšana.

4. Čista i zdrava voda: Pristup čistoj, bezbednoj, pristupačnoj vodi; gradskim izvorištima, vodenim tokovima i vodenim površinama je zdrav i funkcioniše bez negativnog uticaja na ekosisteme. Voda prvenstveno potiče iz samog bioregiona.

5. Odgovorni resursi/materijali: Obnovljivi i neobnovljivi resursi se nabavljaju, izdvajaju, upravlja se njima i recikliraju se odgovorno i ravnopravno, bez negativnog uticaja na ljudsko zdravlje ili otpornost ekosistema.

6. Čista i obnovljiva energija: gradske potrebe za energijom su obezbeđene i izvučene, generisane i konzumirane, bez značajnog negativnog uticaja na ekosisteme ili na kratkoročno ili dugoročno zdravlje ljudi i ne pogoršavaju klimatske promene. Energija koja se konzumira uglavnom nastaje u okviru lokalnog bioregiona.

7. Zdrava i pristupačna hrana: Hranljiva hrana je dostupna i pristupačna za sve stanovnike i gaji se, proizvodi i distribuira kroz proces koji održava zdravu funkciju ekosistema i ne pogoršava klimatske promene. Hrana koja se konzumira se prvenstveno gaji u okviru lokalnog bioregiona.

8. Zdrav biodiverzitet: Grad održava biodiverzitet lokalnih, bioregionalnih i globalnih ekosistema uključujući raznovrsnost vrsta, raznovrsnost ekosistema i genetičku raznovrsnost; obnavlja prirodno stanište i biodiverzitet svojom politikom i fizičkom akcijom.

9. Nosivost Zemlje: Grad zadržava svoju tražnju ekosistema u okviru granica Zemljinog bio-kapaciteta, pretvarajući resurse u povratne i podržavajući regionalni ekološki integritet.

10. Ekološki Integritet: Grad održava suštinske veze unutar i između ekosistema i obezbeđuje susedna nastanjena područja i ekološke koridore širom grada.

11. Zdrava Kultura: grad obezbeđuje kulturne aktivnosti koje jačaju eko-pismenost, obrasce ljudskog znanja i kreativnog izražavanja, i razvija simboličnu misao i socijalno učenje.

12.Izgradnja kapaciteta zajednice: Grad podržava puno i ravnopravno učešće zajednice u procesima donošenja odluka i pruža pravnu, fizičku i organizacionu podršku naseljima, organizacijama zajednice, institucijama i agencijama.

13. Zdrava i pravična ekonomija: Ekonomija koja favorizuje ekonomske aktivnosti koje smanjuju štetu i pozitivno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi i podržava visok nivo lokalnih i ravnopravnih mogućnosti zapošljavanja – kamen temeljac za „zelena radna mesta“.

14. Doživotno obrazovanje: Svi stanovnici imaju pristup doživotnom obrazovanju, uključujući pristup informacijama o istoriji grada, kulturi, ekologiji i tradiciji, kroz formalno i neformalno obrazovanje, stručno usavršavanje i druge društvene institucije.

15. Dobrobit – Kvalitet života: Snažno zadovoljstvo građana sa pokazateljima kvalitetnog života, uključujući zaposlenje; izgrađenost, prirodno i uređeno okruženje; fizičko i mentalno zdravlje, obrazovanje, bezbednost, vreme za rekreaciju i slobodno vreme, i društvena pripadnost.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *