• 474
  • 0

Drvo iz mešovitih čestara sa umerenih predela takođe se smatra obnovljivim izvorom. Dobro održavani čestari su izvor neverovatno raznovrsnih staništa za biljke i životinje.

Prirodna otpornost

Da bi izbegli upotrebu drveta tretiranog sredstvima za zaštitu koristite vrstu koja je otporna na truljenje. Građa od otpornijih vrsta kao što je hrast može da se koristi bez zaštite. Pored hrasta to su ariš i džinovska tuja koji traju oko 10.god ako su u kontaktu sa zemljom a do 20.god ako nisu, kao i bagrem koji se tradicionalno koristi za pritke i kočeve. Bor koji nije tretiran sredstvima za zaštitu može da traje oko 5.god.

Starije drvo koje se ravnomerno osušilo skuplje je od nedavnog isečenog i neosušenog a traje duže i manje se krivi pod uticajem vremenskih prilika.

Sredstva za zaštitu drveta

Drvena građa, kočevi i mnogi drugi gotovi proizvodi od drveta, kao što su ploče za ogradu i kontejneri za kompost, obično su obrađeni nekim sredstvomza zaštitu. Organski baštovani trebalo bi da izbegavaju kako god je moguće upotrebu takvog drveta i proizvoda osim ako se ne radi o sredstvu koje je neškodljivoza prirodnu sredinu. Predmeti koji su u kontaktu sa zemljištem kao što su kočevi ili kontejneri za kompost najviše su u opasnosti od truljenja zbog čega se često proizvode od drveta koje je presovano sa toksičnim supstancama kao što su bakar i hrom arsenat (C.C.A) koje su veoma efikasne za dugotrajno očuvanje drveta.

Zamene klasičnim sredstvima za zaštitu drveta

Šipke od bora se smatraju alternativnim sredstvom za zaštitu drveta koje je bezbedno po ljude i životnu sredinu. Izrađene su od jedinjenjabora koja se na visokim temperaturama oblikuju u šipke – slične staklu a rastvorljive su u vodi. One se stavljaju u rupe izbušene u drvetu na mestima gde će najverovatnije da dodje do truljenja gde se potom učvršćuju.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *