• 618
  • 0

Dobro je poznat po vitkom telu, dugim nogama i tupim kandžama koje se ne mogu uvući. Dlaka im je gruba i kratka, a krzno je tamno sa malim, okruglim crnim tačkama prečnika 2 do 3 cm koje pomažu pri kamuflaži, Stomak je beo bez tačaka, dok je kraj repa kitnjast sa belim pramenom i završava se sa četiri do šest crnih krugova. 

 

Gepard ima malu ovalnu glavu sa visoko postavljenim očima niz koje se u obliku suza do do usta spuštaju crme šare .Kod nekih geparda sreće se retka mutacija šara na krznu kada se uočavaju veće i tamnije tačke. Ovakvi gepardi poznatiji su i kao „kralj gepard“. 

 

Pored mačke ribara, ravnoglave mačke i irimotske mačke,  gepard je još jedna vrsta koja ima kandže koje se ne uvlače u šape.Ova osobina pruža im dodatnu prednost pri gonjenju plena. 

 

Adaptacije koje pomažu gepardu da tako brzo goni plen uključuju njegove velike nozdrve koje omogućuju optimalan unos kiseonika i kao i uvećano srca i pluća.

 

Tokom uobičajene trke gepard napravi od 60 do 150 udisaja u toku jednog minuta. Rep mu služi kao kormilo prilikom trke kako bi održao ravnotežu i pravio oštra skretanja.

 

Iako ženke dostižu polnu zrelost sa 20 do 24, a mužjaci sa 12 meseci života, razmnožavanje ove vrste teško se odvija u neprirodnim uslovima, a naročito u zoološkim vrtovima.

Ženke donose obično nakon 90 do 98 dana, na svet donesu do 9 mladunaca koji teže od 150 do 300 grama.

 

Za razliku od nekih drugih mačaka, mladunci geparda se rađaju sa prepoznatljivim tačkama i karakterističnim mekim, svetlim krznom koji se nalazi oko vrata protežući se do sredine leđa. 

 

Na žalost, stopa smrtnosti je veoma visoka tokom prvih nedelja, i do 90% mladunčadi biva ubijeno od strane lavova,hijena ili orlova, a oni su nakon trinaestog meseca života prepušteni sami sebi.


Gepardi su mesojedei, i za razliku od ostalih mačaka, goveda, telad, morke, zečeve i ostale žiotinje love ili rano ujutro ili predveče kada nije velika vrućina. Love oslanjajući se na svoj vid, a ne na miris.

 

Plenu se prikradaju dok ne dođu na daljinu od 10-30 metara. Potera za plenom ne traje više od jednog minuta i ako gepard ne uspe da ga uhvati na početku, često će odustati nego da troši energiju.


Još jedan razlog zbog čega gepard može da odustane od trke leži u naporu gepardovog tela.

 

Prilikom ubrzavanja, telesna temperatura geparda postane toliko visoka da bi bilo smrtonosno da nastavi trku – ovo objašnjava činjenicu zašto se gepard često može videti kako odmara čak i posle ulova.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *