• 402
  • 0

Za razliku od toga, prepreke za insekte su relativno skoriji izum. Najčešće su napravljene od mreže i toliko malim otvorima – obično manjim od 1,5 mm – da insekti ne mogu da prođu krpz njih. Mreža omogućuje maksimalnu propusnost svetla, vode i vazduha, a zadržava insekte štetočine. Treba je razlikovati od prekrivača redova, koji su od neizatkanog materijala.

On služi za zaštitu izniklih biljaka od oštećenja zbog klimatskih uslova i nekih vrsta štetočina, ali stalna upotreba sprečava provetravanje i stvara idealne uslove za napredovanje puževa i patogenih gljivica.

 

Način života štetočina
 

Ponekad, kao u slučaju šargarepine muve, jednostavna ograda visine od 45 do 50 cm predstavlja dovoljnu prepreku. Ženke koje traže biljku – domaćina lete nisko, pošto su slabi letači i vetar može da ih oduva sa pravca kretanja. Ograda ih sprečava da dođu do leje sa šargarepom, a funcioniše i kao “ dimnjak “ usmeravajući miris šargarepe uvis, dalje od ženki koje traže domaćina.

Za bolje letače kao što je leptir kupusar, potrebno je potpuno prekrivanje biljaka. Na taj način one se štite i od insekata kao što su kupusne muve, koje polažu jaja u blizini stabljika kupusa, pošto se spuste na odgovarajuće listove.

“ Kragne “ odnosno čaše od jogurta sa uklonjenim dnom, sprečavaju ženke kupusnih muva koje polažu jaja da pristupe u osnovi kupusa. Lepak za insekte onemogućava prolaženje gmižućih insekata tamo gde nisu poželjni.

 

Kako držati puževe na odstojanju
 

Drveni ram je visok 15 cm i leži na poroznoj podlozi. “ Vodeni rov “ načinjen od jednog komada oluka sprečava puževe da prodru u kutiju. Kutiju možete napuniti kupljenom zemljom za cveće ili zemljom iz bašte. Kako biste sprečili da puževi kao i njihova jaja dospeju zajedno sa zemljom u kutiju, u zemlju iz bašte prethodno ubacite nematode ili valjakaste crve koji se koriste u borbi protiv ove napasti.

 

Odbijanje puževa

 

Trake bakarne folije postavljene oko malih izdvojenih leja delotvoran su način zaštite osetljivih biljaka kao što su mlada zelena salata. Mnogi materijali reklamiraju se kao prepreka za puževe. Većina ima hrapavu površinu, na primer takozvana  diatomska zemlja koja je suva i neprijatna za puževe koji pokušavaju da pređu preko nje.

 

Zamke i ručno uklanjanje

 

U malim baštama ne treba da se podceni vrednost ručnog uklanjanja štetočina. Uklanjanje izuzetno oštećenih biljaka, orezivanje zahvaćenih mesta ili povremeno uklanjanje osetljivih delova koji još nisu napadnuti može da spreči širenje ili utvrđivanje štetočina. Zamke za baštenske štetočine mogu da se koriste u kombinaciji sa ručnim uklanjanjem. Osnovna svrha svih zamki za insekte jeste nadgledanje njihovih populacija, ali ako ih ima u dovoljnom broju na manjim površinama, mogu da pomognu u sprečavanju odomaćivanja štetočina.

U prodaji su i feromonske zamke za mnoge vrste moljaca koji se sastoje od zaštićene lepljive ploče i vrećice natopljene feromonom ženki.

Preuzeto iz knjige: Organska bašta “ – Polina Pirs

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *