• 1
  • 0

Istraživanje na Univerzitetu Vašington (Washington University) pokazuje da je beli luk 100 puta jači od dva popularna antibiotika eritromicina i ciprofloksacina u borbi protiv bakterije Campylobacter jejuni, koja je jedan od glavnih izazivača trovanja hranom.

Istraživački tim, koji je predvodio Sjaonan Lu (Xiaonan Lu) je istraživao dejstvo belog luka na bakteriju Campylobacter jejuni, a rezultate je objavio u prestižnom časopisu „Journal of Antimicrobial Chemotherapy“. Ovo istraživanje  je nastavak prethodnog istraživanja istog tima o dejstvu belog luka, objavljenom u časopisu „Applied and Environmental Microbiology“, koje takođe potvrđuje snagu belog luka u suzbijanju ove bakterije.

Kampilobakter je jedan od najčešćih uzroka bakterijskog trovanja hranom u SAD i drugde u svetu. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i sprečavanje bolesti (U.S. Center for Disease Control and Prevention), svake godine se ovom bakterijom zarazi 2,4 miliona Amerikanaca, sa simptomima koji uključuju dijareju, grčeve, bol u stomaku i groznicu. Ova bakterija izaziva i pokretanje blizu trećine slučajeva retkog parališućeg poremećaja poznatog kao Žilijen-Bareov sindrom (Guillain-Barre syndrome).

Istraživački tim je krenuo od poznatih činjenica da beli luk povećava ukupan nivo antioksidanasa u telu. Naučno poznat kao Allium sativa, beli luk je poznat u istoriji zbog svoje sposobnosti da se bori protiv virusa i bakterija. Luj Paster je još 1858. zabeležio da bi bakterije uginule kada bi ih posuli belim lukom. Od srednjeg veka pa na dalje, beli luk se koristi za lečenje rana tako što se samleven ili isečen stavi direktno na ranu kako bi sprečio širenje infekcije. U Rusiji smatraju beli luk svojim penicilinom.

Dialil-sulfid – moćno oružje protiv bakterija

Istraživanje Luovog tima je ustanovilo da snažno antibakterijsko dejstvo belog luka potiče od jedinjenja dialil-sulfid, koji se izdvaja u toku raspadanja alicina, koji se oslobađa drobljenjem belog luka.

Lu i njegove kolege su posmatrale sposobnost dialil-sulfida da ubije bakteriju kada je zaštićena posebnim biofilmom, koji čini da ona bude 1.000 puta otpornija na dejstvo antibiotika od običnih bakterijskih ćelija. Oni su otkrili da ovo jedinjenje može lako da prodre kroz zaštitni biofilm i ubije ćelije bakterija, tako što se vezuje za jedan enzim bakterije koji sadrži sumpor. Vezujući se za taj enzim, dialil-sulfid menja njegovu funkciju i gasi metabolizam bakterije.

Istraživači su otkrili da je dialil-sulfid 100 puta jači od antibiotika eritromicina i ciprofloksacina i često počinje da deluje za vrlo kratko vreme.

Prethodna dva rada koje su Lu i kolege objavili 2011. godine u časopisima „Applied and Environmental Microbiology“ i „Analytical Chemistry“su otkrila da dialil-sulfid i druga organska jedinjenja sumpora efikasno ubijaju patogene mikro-organizme koji se prenose hranom, kao što su Listeria monocytogenes i Escherichia coli O157:H7.

Ovo je za mene veoma uzbudljivo, zato što pokazuje da ovo jedinjenje ima potencijal da smanji oboljenja prouzrokovana bakterijom u našem okruženju i zalihama hrane“, rekao je Lu.

Dialil-sulfid može biti koristan u smanjenju nivoa kampilobaktera u životnoj sredini i za čišćenje industrijske opreme za preradu hrane“, rekao je dr Majkl Konkel (Michael Konkel), jedan od članova istraživačkog tima.

Dialil-sulfid može da učini da mnoga hrana bude sigurnija za jelo“, rekla je Barbara Rasko (Barbara Rasco), koautor u svim trima radovima i Luov savetnik u oblasti ishrane. „Može da se upotrebljava za čišćenje površina na kojima se priprema hrana i kao konzervans u zapakovanoj hrani. Ne bi se samo produžio rok trajanja, već bi, takođe, smanjio rast potencialno loših bakterija“.

Istraživači posebno ističnu da je dialil-sulfid prirodna supstanca koja može lako da se dobije, bez upotrebe hemikalija, i bez smanjenja njene sposobnosti da uništava bakterije.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *