• 963
  • 0
Iako je svaka biljka drugačija i neke mogu zahtevati specijalan tretman, naredni, opšti principi mogu se koristiti za branje biljaka. Specifične instrukcije prate informacije kod svake biljke.
 
Iz nekoliko dobrih razloga trebalo bi da berete sami svoje biljke. Prvo, sigurni ste u njihovu svežinu i snagu. Takođe, znate izvor, da su čiste, nezagađene i zdrave. Sačuvaćete svoj novac. Na duge staze, steći ćete znanje o biljkama i njihovoj lekovitoj upotrebi. U slučaju gladi, nemaštine i dugoročne potrebe, bićete u stanju da obezbedite lek za svoju familiju. U takvim situacijama, bolest obiluje i vi ćete biti u stanju da se pobrinete za svoju familiju, kao i da pomognete drugima.
 
Ne očekujte odmah da budete u stanju da prepoznate svaku biljku koju želite da upotrebite. Da biste više naučili o lekovitim biljkama, potražite informacije o biljkama i drugim vrstama i sortama u vašoj oblasti. Potražite u vašoj lokalnoj prodavnici zdrave hrane izvore iz literature, sa jasnim slikama i opisima o mnogim lekovitim biljkama. Beleške o biljkama u vašoj državi, vodiči, itd. Napomena: Kada ste u nedoumici, ne koristite biljku.Neke biljke koje liče na lekovito bilje su otrovne.
 
Generalno, divlje biljke sadrže više lekovitog potencijala nego kultivisane, jer divlje biljke rastu na odabranom staništu koje odgovara njihovim botaničkim osobinama. Biljke koje rastu na višim lokacijama i suvom tlu, izložene su čistom vazduhu, velikoj količini sunčeve svetlosti i generalno će sadržati veći potencijal od kultivisanih sorti. One će takođe imati veći potencijal nego one koje rastu na niskom, vlažnom, senovitom i zatvorenom mestu. Ovo je samo deo pravila, neke biljke najbolje rastu na vlažnim mestima i jednako su vredne. Neke biljke moraju biti kultivisane kako biste dobili bilo kakvu znatnu količinu, a iako divlje biljke sadrže veći potencijal, nemojte oklevati da upotrebljavate kultivisane sorte, kada divlje nisu dostupne. Kultivisane sorte su medicinski ipak veoma vredne.
 

VRSTE BILJAKA

 
Biljke se generalno beru prema njihovom specifičnom ciklusu rasta: jednogodišnje, dvogodišnje, višegodišnje.
 
Jednogodišnje
 
Ove biljke imaju jednu sezonu rasta – seme klija, biljka cveta i donosi plod, a zatim uvene.
 
Dvogodišnje
 
Ove biljke klijaju i uspostavljaju dobar korenski sistem tokom prve godine, cvetaju i donose plod na kraju druge godine, a zatim uvenu. Dobar primer bi bio čičak, kod koga se u prvoj godini razvija veoma moćan koren, ali nema cveta i ploda. Tokom druge godine, dolazi do cvetanja i sakuplja se seme, ali koren je jezgrovit i skoro beskoristan.

Višegodišnje
 
Ove biljke žive i donose plod više godina pre nego što uvenu.
 

OPŠTA PRAVILA BRANJA

 
Lekovita vrednost biljke zavisi od vremena, vremenskih prilika, mesta i načina branja.
 
Vremenske prilike
 
Biljka se mora brati po suvom vremenu, jer one koje se beru po vlažnom ili kišnom su generalno slabije i sklonije kvarenju. Potapanje biljke u vodu imalo bi isti efekat.
 

Doba dana

 
Brati u svežini jutra nakon što rosa ispari ili u popodnevnim satima pre nego što se rosa pojavi. Brati pre nego što je sunce najviše, jer zbog sunca listovi klonu i nešto biljnog vrednog ulja se ispušta u atmosferu.
 
Gde brati
 
Poželjno je brati divlje bilje sa visokih, suvih tla, izloženih suncu i čistom vazduhu.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *