• 819
  • 0
antikancerogeni-agensi-nil-nidli-mart-2021.jpgOvde možemo videti pregled velikog broja akcija koje možemo da učinimo kako bismo drastično umanjili naš rizik od raka. Svi oni su u okviru mogućnosti i sprovodljivosti. Nisu složeni, mogu se ugraditi u naše živote bez dodatnih troškova. Zbog pogodnosti, lista koja rezimira elemente načina života koji će u velikoj meri umanjiti naš rizik od dobijanja raka prikazana je u prvoj tabeli.
 
Kao što smo videli, otkriveno je da antioksidansi, selen, vitamini A, C i E, i mnoge fitohemikalije imaju posebne kvalitete koji sprečavaju rak. Voće i povrće koje sadrži jednu ili više ovih supstanci u dovoljnoj količini navedeno je u drugoj tabeli. 
 

Oblikovanje ličnog načina života koji štiti od raka

 
Informacije iznete u ovom poglavlju omogućavaju nam da oblikujemo lični način života koji štiti od raka. Takav način života pretpostavlja izbegavanje kancerogenih materija. U prethodnim člancima smo videli da je vodeći i najčešći kancerogen duvan. Pušači treba da odbace duvansku naviku; moraju se nastaviti napori kako bismo imali društvo bez dima, duvana, kako bismo iskorenili pasivno pušenje. 
 
antikancerogeni-agensi-nil-nidli-mart-2021-1.jpgU vezi sa alkoholom, podaci su jednoglasni. Moramo da prestanemo da koristimo alkohol. Zaista, čak i umerena upotreba alkohola povećava rizik od raka, a kada razmotrite da 56% američke populacije pije proizvode koji sadrže alkohol, to nije mala stvar. Kada razmišljamo o kancerogenom potencijalu alkohola i onome što on čini u vezi sa povećanjem broja nesrećnih slučajeva, samoubistava i ubistava, moramo da izaberemo da se suzdržavamo i da ohrabrujemo druge da čine to isto – to je jedina opcija koja ima smisla.  
 
Ako stvarno želimo da maksimalno uvećamo naše lične napore u zaštiti od raka, moramo da izaberemo hranu koja će nam koristiti i da eliminišemo hranu koja radi protiv nas, kao što su pokazala mnoga istraživanja navedena u ovom poglavlju. Videli smo da društva koja redovno konzumiraju meso, mlečne proizvode bogate mastima i zasićene masne kiseline povezane sa njima, imaju najviše stope raka. Menjanje naše ishrane ne znači smanjivanje korišćenja crvenog mesa i korišćenje umesto toga više piletine, ćuretine ili ribe, koje sadrže mnoge viruse, toksine i druge potencijalno opasne supstance. Nema nikakve koristi od takvog pristupa; on i dalje sadrži prvobitne opasnosti. Jedino ćemo promenom sa tipične američke ishrane zasnovane na životinjskim produktima na ishranu zasnovanu na biljnoj hrani (kao u Kini i mnogim drugim zemljama u svetu koje imaju najniže stope raka) ostvariti rezultate koje želimo. Slobodna ishrana sa većim količinama voća, žitarica, povrća i umerene količine jezgrastog voća, spremljena na razne načine, pruža nam najzdraviju ishranu na svetu. To je bila prva ishrana zabeležena u istoriji čoveka i još uvek je najbolja za koju danas znamo. Ne samo da ona eliminiše čitav niz supstanci koje izazivaju rak, već je takođe idealna za održavanje odgovarajuće težine. Ona pojačava imuni sistem korišćenjem vitamina A, C i E i drugih veoma značajnih zaštitinih fitohemikalija i vlakana.
 
Povezujući ovu ishranu sa redovnim vežbanjem, još više će se pojačati imuni sistem. Zaokružujući program odgovarajućom kontrolom stresa, umerenim sunčanjem, kontrolom težine i umanjivanjem užina i učestalosti obroka, iskoristićemo preventivni potencijal u najvećoj mogućoj meri. 
 
Sve što je vredno činjenja je vredno pravilnog činjenja. Svi smo mi zaista sposobni da menjamo naše ponašanje na bolje, naročito kada znamo koje koristi mogu da nastanu iz toga. Lični ulozi su veliki – to je pitanje života i smrti – mog života, vašeg života i života vaše dece i vaših voljenih. Poruka je jasna i poziva na delovanje. Vreme za delovanje je sada.
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *