• 634
  • 0
U velikom broju svojih prvobitnih prezentacija o raku, nazvao sam ovaj odeljak “Povećajte faktore za jačanje svog imunog sistema”. Međutim, obimno istraživanje o predmetu raka je otkrilo da faktori načina života koji nas štite od raka imaju daleko više uticaja od značajnih efekata na imuni sistem. Postoji niz načina na koji nam zdravi izbori pomažu da odložimo rak.
 
Naša tela su neprekidno napadnuta čitavim nizom klica, toksina i zagađivača. Dišemo vazduh koji sadrži čestice prašine, dim, gasove, ugljen-monoksid i hemikalije. Radimo sa smećem u normalnim životnim procesima. Jedemo hranu punu bakterija i pijemo vodu koja sadrži različiti stepen zagađenja iz raznovrsnih izvora i gradskih vodovodnih sistema. Noću i danju, dan za danom, susrećemo se sa bezbrojnim mikrobiološkim neprijateljima koji žele da dominiraju nad nama u sopstvenu korist. Jednostavno rečeno, nema načina da prođemo kroz život u potpunosti izbegavajući sve pretnje našem zdravlju. I nema načina da se izbegne svaki kancerogen. Bez obzira koliko se naporno trudili, povremeno ćemo udahnuti toksine iz duvanskog dima nekog drugog, ili fabrike.
 
Pošto su ove opasnosti svuda oko nas, mnogi ljudi odmahuju rukama ili kažu: “Zaboravi. Nikada neću moći da izbegnem svaki kancerogen, pa zašto se onda uopšte truditi?” Ovaj pesimistički stav zanemaruje dve značajne činjenice. Prvo, opasnosti od kancerogena nisu “sve ili ništa” fenomen. Izlaganje nekolicini kancerogena nije štetno kao izlaganje velikom broju kancerogena. Što više izbegavamo kancerogene materije, veću ćemo zaštitu uživati. Drugo, argument “zašto pokušati” zanemaruje činjenicu da nam naš imuni sistem može pomoći da se efikasno borimo sa kancerogenima. Kada smo izloženi umerenoj količini kancerogena i kada je naš imuni sistem u odličnom stanju, možemo da uništimo ćelijeraka pre nego što se umnože do značajne mere – i pre nego što dobiju šansu da prouzrokuju simptome ili da čak budu detektovani rendgenom ili analizom krvi. To su, zaista, dobre vesti u vezi sa imunim sistemom.
 
Imuni sistem ima jednu misiju: da prepozna i uništi strane napadače pre nego što nanesu značajnu štetu našim telima. Zdrav imuni sistem detektuje organizme koji prouzrokuju bolesti kao što su bakterije, virusi, gljivice i paraziti, i obeležava ih za eliminaciju gladnim ćelijama imunog sistema. Ćelije raka bi slično tome trebalo da se detektuju kao abnormalne ćelije, da se njima bavi kao nedobrodošlim telima-uljezima, i da se eliminišu snažnim imunim sistemom.
 
Naša jedina dužnost prema imunom sistemu jeste da razvijemo način života koji će održati njegovo stalno odbrambeno delovanje. Način našeg svakodnevnog života određuje da li naš imuni sistem radi na vrhunskom nivou ili je inhibiran našim nemarom, ili čak zloupotrebom. Međutim, da li je moguće ojačati naš imuni sistem? Postoji čitav niz različitih načina na koji možemo da obezbedimo pomoć našem imunom sistemu. Tri najznačajnija načina su: ishrana, vežbe i kontrola stresa. U narednim člancima razmotrićemo prvo ishranu, i iz perspektive potencijala poboljšanja imuniteta iskoristimo njene sposobnosti da nam pomogne da izađemo na kraj sa opasnostima od raka na drugim nivoima.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *