• 576
  • 0

Alkohol povećava rizik od raka

 

Na osnovu populacionih istraživanja čvrsto je ustanovljeno da uzimanje pića koja sadrže alkohol povećava rizik od više oblika raka. Lista sadrži rak usta, grla, jednjaka, jetre, dojke i rektuma. Iako je rak prvenstveno povezan sa velikom upotrebom alkohola, umerena upotreba alkohola može takođe da poveća rizik od nekih oblika raka. Rak dojke je klasičan primer uz dokaze koji ukazuju da i samo tri pića sedmično povećavaju rizik kod žena. Istraživanje nam je dalo dobru približnu procentualnu vrednost smrtonosnih slučajeva raka kojima doprinosi alkohol. 
 
U poređenju sa osobama koje ne piju, više od dva alkoholna pića na dan duplira rizik od formiranja dobroćudnih tumora debelog creva koji kasnije mogu da postanu zloćudni. Ali ako je ishrana osobe koja pije siromašna folnom kiselinom i metioninom, rizik od tumora debelog creva se utrostručuje.
 

Alkohol povećava rizik od raka dojke

 
Alkohol može da utiče na nivo hormona koji zauzvrat mogu da povećaju rizik od raka. Najveća zabrinutost je u vezi ženskih hormona i njihovog odnosa sa rakom dojke, koji je drugi po redu uzrok smrti od raka među američkim ženama (rak pluća je prvi). Među ženama nepušačima, rak dojke je ubica broj jedan.
 
Mnogi ljudi nisu svesni da žena koja pije samo u društvu (i samo do tri pića sedmično) značajno povećava svoju šansu za dobijanje raka dojke. Razna istraživanja su pokazala da umerena upotreba alkohola može da bude povezana sa i do 50 do 100% povećanim rizikom od raka dojke u poređenju sa osobama koje ne piju. Ovaj povećani rizik postoji bez obzira da li alkohol dolazi iz piva, vina ili drugih alkoholnih pića. Za one koji se zalažu za vino uz obrok kao “naviku koja poboljšava zdravlje”, značajno je francusko istraživanje koje je pronašlo povećan rizik od raka dojke kod osoba koje konzumiraju alkoholna pića uz obroke. Povezanost je važila i za pivo i za vino. Dalja potpora za povezanost alkohola i raka dojke dolazi iz još jednog medicinskog istraživanja. Tu je, u četvorogodišnjem istraživanju skoro 90.000 američkih medicinskih sestara od 34 do 59 godina starosti, pronađena značajna povezanost između upotrebe alkohola i rizika od raka dojke. One koje su konzumirale samo 3 do 9 pića sedmično su imale 60% povećan rizik od raka dojke. Što su više žene pile, to je veći porast rizika. Ovaj stabilni porast rizika od raka uz povećane količine konzumiranog alkohola se naziva efekat “doze odgovora”. Ovaj tip odnosa snažno ukazuje da upotreba pića koja sadrže alkohol, a ne nekih drugih faktora, povećava rizik. Za žene ispod 55 godina starosti, upotreba jednog pića na dan povećava njihov rizik dva i po puta.
 

Zašto alkohol povećava rizik od raka dojke? 

 
Iako svi odgovori još uvek nisu poznati, postoji dokaz da alkohol povećava nivo estrogena. Pošto je poznato da ovaj ženski hormon povećava rizik od raka dojke očekuje se da hormonalni efekti alkohola mogu da budu štetan faktor. Štaviše, žene sa najpoodmaklijim oblicima raka dojke obično su alkoholičari, ukazujući da alkohol može prvenstveno da deluje kao “pokretač raka ili pojačivač rasta” kod onih koji tek počinju da razvijaju bolest. Do danas je preko 50 temeljnih naučnih istraživanja ukazalo da alkohol igra značajnu ulogu u razvoju raka dojke.
 

Koji procenat smrtnih slučajeva od raka je prouzrokovan alkoholom

 
Postoji nekoliko mehanizama zbog kojih je upotreba alkohola povezana sa rakom: toksični uticaji, imuni efekti, odnosi sa ishranom i povezanost sa hormonalnim promenama. Pa ipak, ti široko varirajući mehanizmi nam ništa ne govore o ukupnom uticaju alkohola na rak. Istraživači su ranije smatrali da se samo 3% od svih smrtnih slučajeva od raka u Sjedinjenim Državama može pripisati – čak i delom – alkoholu. Ipak, ta cifra je značajna, objašnjavajući 16.000 do 19.000 smrtnih slučajeva godišnje. Američko društvo za borbu protiv raka navodi cifru od 19.000 smrtnih slučajeva, definišući ih kao povezane sa “prekomernom upotrebom alkohola, često u kombinaciji sa upotrebom duvana”. Međutim, kao što smo videli, novija istraživanja povezuju čak i relativno umerenu upotrebu alkohola – nezavisno od pušenja – sa dva velika tipa raka: rak dojke i rak debelog creva. Uzimajući u obzir ove dodatne činjenice, neki veruju da totalno izbegavanje alkohola može da spreči nekih 60.000 smrtnih slučajeva godišnje, što predstavlja 11 procenata svih smrtnih slučajeva od raka. Činjenica da čak i relativno male količine alkohola mogu da povećaju rizike od običnih tipova raka navodi na sledeći zaključak: svako ko želi da održava svoj rizik od raka na što je nižem nivou moguće, u potpunosti će izbegavati alkoholna pića. Zaista, eliminisanje upotrebe i alkohola i duvana će u značajnoj meri smanjiti vaš rizik od raka.
 

Ženski hormoni i rizik od raka

 
Estrogeni su trenutno predmet jednog od velikih medicinskih sporova. Mnogi zdravstveni radnici ohrabruju sve žene u menopauzi da koriste hormonske zamene za estrogen. Često navođeni razlozi su navodne koristi za srce i kosti, međutim, malo žena je izgleda u potpunosti svesno ozbiljnih sporednih efekata viška estrogena. Među najopasnijim je povećan rizik od izvesnih ženskih oblika raka. Godinama je bilo poznato da žene koje, posle menopauze, uzimaju samo estrogen (bez leka progesteronskog tipa) imaju dramatično povećan rizik od raka sluzokože koja oblaže matericu. U obimnom pregledu svih istraživanja po ovom pitanju, naučnici Univerziteta u Kaliforniji, u San Francisku, zaključili su da produžena upotreba estrogena posle menopauze može da poveća rizik od raka materice za više od 800%. Zbog ovih dobro poznatih povećanih rizika, lekari su prepisali progesteronske agense u kombinaciji sa estrogenima kako bi pokušali da spreče ovaj rizik od raka. Iako podaci otkrivaju da dodavanje progesterona smanjuje veličinu povećanja rizika, upotreba kombinacije i dalje povećava rizik od raka materice za 30 procenata u poređenju sa ženama koje ne uzimaju hormone. Potencijalne koristi i rizici uzimanja estrogena se navode u dodatku I, pod nazivom “Estrogen: uravnotežavanje koristi i rizika”.
 
Rak materice je značajan tip raka, ali bledi u pogledu značaja u poređenju sa rakom dojke – vodećim rakom ubicom među ženama nepušačima. Od najvećeg značaja je da raz motrimo odnos zamene hormona i raka dojke. Harvard je proizveo jedan od najubedljivijih izveštaja po ovom pitanju, ponovo iz istraživanja zdravlja medicinskih sestara. U njihovim podacima koji prate 725.000 osoba na jednu godina, žene koje koriste (samo) estrogen posle menopauze se suočavaju sa 32% povećanim rizikom od raka dojke. Popularni režim kombinovanja estrogena sa hormonom progesteronom je u stvari povećao rizik na 41%. Rizik je težio da se poveća na 71% kod žena koje su bile starije od 60 godina i koristile estrogen više od 5 godina. Ovi rezultati su slični manjem istraživanju koje je vršeno na populaciji jedne grupe ljudi. Njihovi istraživači su utvrdili da se kod žena, koje uzimaju hormonalne zamene posle menopauze, javlja porast od 69% rizika od raka dojke.

Jedna očigledna poruka ovog istraživanja je da bilo koja žena koja uzima estrogen posle menopauze treba da bude svesna da povećava rizik od raka dojke. 
 
Drugo nedavno istraživanje obezbeđuje još dokaza o povezanosti raka dojke i estrogena. Ono je utvrdilo da žene koje prirodno imaju viši nivo estrogena, takođe imaju dramatičan porast rizika od raka. Dr Paulo Toniolo (Paolo Toniolo) je sa saradnicima na medicinskom fakultetu na Univerzitetu u Njujorku ispitao nivo estrogena u krvi kod 130 žena sa rakom dojke posle menopauze i 251 žene iste starosti koje nisu imale rak. Neobični aspekt istraživanja je bio taj da je nivo estrogena pacijenata bio izmeren iz krvi koja je uzeta, zamrznuta i čuvana nekoliko godina pre nego što je rak utvrđen. To je pomoglo ustanovljavanju da nivo estrogena nije pod uticajem samog raka ili drugih nedavnih faktora, uključujući zamenu za estrogen. Žene čiji je nivo estrogena bio najviši imale su 2 do 4 puta veći rizik da dobiju rak dojke. 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *