• 978
  • 0

Doktor Robert Mendelson je stekao slavu kao jedan od vodećih američkih pedijatara. Rođen je u Čikagu, diplomirao je medicinu na Univerzitetu u Čikagu. Tokom karijere bio je predavač na univerzitetima Ilinois i Nortvestern. Bio je predsednik Odbora za medicinsko licenciranje države Ilonois i dobitnik mnogih nagrada za stručnost u medicini i medicinske instrukcije. Bio je prvi savezni direktor odeljenja za medicinske konsultacije u američkom državnom programu Head Start.

Na toj poziciji, dr Mendelson se borio protiv trovanja dece olovom, naročito gradske dece. Tvrdio je da je jaka porodicamno go važnija za napredak dece nego društvene mere i psihološke teorije. Zagovarao je organizovanje porodica za problema tičnu decu, regrutovanje „baka i deka” za brigu o deci, umesto masovnih obdaništa i jaslica.

Godine 1969. su zamolili dr Mendelsona da podnese ostavku na mesto direktora Head Start-a pošto je izjavio da sve što Head Start postigne biva uništeno onog trenutka kada dete kroči u intelektualno ubistvenu državnu školu. Doktor Mendelson je pred Komitetom izjavio kako „slanje deteta u Head Start da bi se pripremilo za školu je isto kao da regruta šaljete na francusku plažu da bi se pripremio za rat.“

Tek posle svog iskustva sa sistemom i radom u Head Start-u, doktor Mendelson napušta zvaničnu medicinu, stalno kritikujući lekarsku praksu, objavljujući radove, kolumne u novinama i knjige. Na udar lekara i države došao je posebno zbog protivljenja oba veznoj vakcinaciji.

Uprkos sve jačoj kritici i otporu, doktor Mendelson je nastavio sa svojim predavanjima. Godine 1984, u okviru Kolumbija koledža, osnovao je Novu medicinsku fondaciju i doveo je na Konferenciju o sunovratu moderne medicine nekolicinu svojih dobrih prijatelja iz Čikaga, među kojima i čuvenog doktora Henrija Hajmliha, izumitelja zahvata protiv gušenja. Dr Robert Mendelson je bio Jevrejin, i često bi u predavanjima navodio citate iz Biblije.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *