• 2
  • 0

Mi nemislimo tako, verujemo da ne postoje neizlečive bolesti, verujemo da se svaka bolest može izlečiti na vrlo jednostavan i precizan način uz spomoć prirodnog lečenja. Imali smo i skustva izlečenih, i sada znamo da je to tako a znaćete i vi. Odgovori su ovde.

Šta je Hašimoto Tireoiditis?

Da bi smo razumeli hašimoto kao oboljenje potrebno je prvo da razumeo samu štitastu žlezdu. Štitasta žlezda (lat. Glandula thyreoidea) je mala endokrina žlezda u našem telu koja je zadužena za regulaciju metabolizma. To je ujedno i najveća žlezda sa unutrašnjim lučenjem u našem telu i teži oko 20g. Nalazi se na prednjoj strani vrata, ispred dušnika, i pokretna je pri gutanju. Hormoni koje inače štitasta žlezda luči utiču na rast i sazrevanje, na povećavaju bazalnu potrošnju kiseonika, takođe kontrolišu našu termoregulaciju i sintezu proteina, razgradnju masti itd. Takođe je važno napomenuti da takozvani tiroidni hormoni imaju važnu ulogu u razvoju samog nervnog sistema, oni podstiču budnost, povećavaju osetljivost na različite stimuluse, utiču na osećaj gladi, memoriju i sposobnost učenja. Isto tako imaju važnu ulogu u reprodukciji muškarca i žene tj na održavanje normalne trudnoće kod žena. Oni su ti koji utiču na rast i razvoj mozga u fetalnom periodu i tokom prvih godina života. Dakle možemo reći jedna veoma važna i nezamisliva karika u našem životu je sama štitasta žlezda. Njena funkcija i resor kojim upravlja nam može umnogome pomoći oko razumevanja svih bolesti ove žlezde.

Sva oboljenja koja pogode štitastu žlezdu se itekako vidno reflektuju na naše telo, počevši od telesne težine pa do psihičkog stanja. U suštini usled oboljevanja štitaste žlezde postoje dva stanja u kojoj se ona može naći, a to je stanje smanjene i stanje povećane funkcije. Smanjenu funkciju štitne žlezde (hipotireoza) prati porast telesne težine i nizak bazalni metabolizmom, dok povišena funkcija (hipertireoza) dovodi do gubitka telesne težine i povišenog bazalnog metabolizma. Bazalni metabolizam je zapravo energija koja se troši za održavanje životnih funkcija kada se organizam nalazi u stanju  mirovanja. Hašimoto (Hashimoto Tireoiditis) predstavlja ovaj prvi oblik poremećaja štitaste žlezde tj. to je oblik hipotireoze. Samu bolest je prvi opisao doktor Hakaru Hashimoto davne 1912. godine. Za sada se zna da je to kkao lekari kažu hronični oblik upale štitne žlezde i da pripada grupi autoimunih bolesti.

Otkriće i uzrok bolesti

Hakaru_Hashimoto.jpgKada je japanski lekar Dr Hakaru Hashimoto (1881 – 1934) prvi put opisao bolest koja će kasnije naziv dobiti po njegovom imenu na osnovu naučnog rada iz 1912. godine a koji je objavljen u Arhivi za kliničku hirurgiju u Berlinu i naslovljen kao Izvještaj o limfomatoznim promenama štitne žlezde prvi put se zapravo pojavio izveštaj o novom uzroku bolesti.

Radilo se o prvoj bolesti koja je kasnije priznata kao autoimuna bolest koja do tada nije bila poznata u naučnim i medicinskim krugovima. Ovu bolest karakteriše postepeno razaranje tkiva štitaste žlezde zbog sintetizovanih autoantitela i reaktivnosti sopstvenih ćelija. Napredovanje same bolesti dovodi do stanja hipotireoze, uz povremene napade hipertireoze.

Do toga momenta autoimune bolesti nisu bile poznate, niti su mogle biti registrovane jer takva oboljenja nisu zapravo ni postojala. A ako i jesu bili su to retki pojedinačni slučajevi. Pitanje koje nam valja postaviti jeste da li je ovo slučajno?

Tj da li je bolest pronađena u ovom periodu iz razloga tehnološkog napretka medicine a da je ustvari oduvek postojala ili je nešto drugo u pitanju. Mi smatramo da je u pitanju nešto drugo, jer od tog momenta razvoj ove bolesti i njeno dijegnostikovanje kod zdravih ljudi (naročito žena) počinje rapidno da raste do dan danas. Iz istorije nam je poznato da je ovo period (početak 20.veka) doba industrijskih revolucija.

Od tog momenta počinje osnivanje velikih fabrika i preduzeća, što je značilo masovno napuštanje sela i preseljenje u gradove. Prirodni ambijent sa mirnim i uobičajenim životom bio je zauvek napušten, sa sa njime i prirodna forma života i životnih navika. Umesto toga čovek je počeo da radi sve ono što ga je manje činilo čovekom a više mašinom. Kako je dostupnost zdrave i sveže hrane bivala sve manja ljudi su počeli da sve češće uzimaju prerađenu i u to vreme brzu hranu jer nije bilo vremena za pripremu zdravih obroka. Čovekovo slobodno vreme bivalo je sve manje a obaveze sve veće i napornije. Miran porodočni život bio je zamenjen sve češćim stresom, koji je postajao sve jači kako zbog neprirodnog ambijenta tako i zbog raznoraznih pritisaka, noćnih smena i obaveza na ovim savremenim radnim mestima. Dakle iz ovoga možemo zaključiti sledeće: Neprirodan životni ambijent, nezdrava ishrana, i stres su direktno doveli do epidemija raznoraznih novih bolesti, a među njima i novonastale kao što je hašimoto od koje oboljevaju 90% žena i 10% muškaraca.

Uticaj genetike na Hašimoto: DA ili NE?

Poznato je da lekari zvanične medicine imaju velikih poteškoća kod lečenja autoimunih bolesti kakav je Hašimoto Tireoiditis. Iako bez uspeha i uz veliki rizik koji ne prihvataju i zanemaruju lekari uporno tretiraju ovo oboljenje uz spomoć medikamenata. Svoje neuspehe i štetu koju nanose pasijentima u lečenju ove bolesti opravdaju genetičkom sklonošću. Međutim stvarna situacija im uopšte ne ide u prilog, pa nerado vole da diskutuju sa pasijentima na ovu temu. Ako bi želeli da zaista povežemo genetiku sa nastankom Hašimoto Tireoiditisom moramo da pre svega postavimo jedno veoma logično pitanje: Šta se dešava ljudima koji migriraju iz jedne populacije u drugu, pri čemu geni ostaju isti, samo se menja njihov način života, ambijent i ishrana? Odgovor bi bio isti kao i u slučaju raka, srčanih oboljenja i dijabetesa tipa II. Ljudi stiču ustvari rizik populacije u koju dolaze, naročito ako se presele pre adolescencije. Ovo nam jasno govori da je ovo oboljenje mnogo više povezano sa sredinskim faktorom i načinom života nego sa genima. Naravno genetička predispozicija postoji, i može da poveća rizik od Hašimoto Tireoiditisa, ali čak i u najboljem slučaju, geni mogu da budu odgovorni za samo 1/4 od ukupnog rizika od bolesti ali ne i za više. Ali ono što takođe ovde treba istaći jeste da mnogobrojni izlečeni slučajevi Hašimotovog Tireoiditisa svedoče u prilog tome da se sa programom prirodnog lečenja kroz koji su prošli i zdravim životnim navikama ova genetska predispozicija može u potpunosti amortizovati.

Imuni sistem, stres i Hašimoto

imunitet_oktobar_2016.jpgŠta se zapravo to desilo, desilo se to da je način života koji smo opisali prouzrokovao potpuni poremećaj ali i pad imunog sistema koji kasnije dovodi do same bolesti. Da bi smo je bolje razumeli moraćemo još bolje da poznajemo imuni sistem. Imuni sistem predstavlja zapravo vojsku našeg organizma, i ta vojska ima zadatak da nas štiti i čuva od svih napadača (stranih tela – antigena) koje mogu da nas povrede. Iako je ovo izuzetno složen i precizan sistem koji nas štiti od stranih proteina, on je takođe sposoban da napadne ista ta tkiva koja treba da štiti. Onog trenutka kada imui sistem napadne spostveni organizam i tkivo koje treba da štiti, mi kažemo da je pokrenut autoimuni tj autodestruktivni proces.

Samouništavajući (autodestruktivni) proces je odlika svih autoimunih bolesti. To je kao da vaše telo vrši samoubistvo. Zvanična medicina to objašnjava na taj način kao da imuni sistem gubi svoju sposobnost da pravi razliku između ćelija sopstvenog tela i napadačkog antigena. Te umesto da koristi ćelije tela za “trening”, uništava ih zajedno sa napadačima.

Međutim ovo ojašnjenje se ne može prihvatiti ako znamo činjenicu da je imuni sistem tako složen i „pametan“ da poznaje svaki segment svog tela koje treba da štiti. Očigledno je da se nešto drugo tu dešava.

Mi znamo da sve u našem telu radi i odgovara na potrebu, u koliko više koristimo jednu grupu mišića ona će biti jača u odnosu na grupu koju manje koristimo. Ako jedno oko prekrijemo a drugim gledamo samo par sati duže prekriveno oko će početi da slabi, itd. Isto tako i imunološki sistem, s’tim da je on kao sistem dosta složeniji i obuhvata više parametara u našem telu. Jedno od tih parametara je i naše raspoloženje odnosno psihijčko stanje. Počevši od narodne izreke „u zdravom telu zdrav duh i obrnuto“ pa do doktora medicine svi će vam reći da rad i zdravlje našeg tela umnogome zavisi od trenutnog raspoloženja. Pošto je zdravlje definisano i direktno zavisno od imunog sistema to bi ukratko značilo da mi svojim raspoloženjem direktno utičemo na rad ovog složenog sistema.

Naime svaki put kada imamo neki osećaj luče se hemijske supstance veće molekulske mase tj neuropeptidi. Ustvari, svaki put kada smo veseli, tužni, zabrinuti, ljuti, kada pevamo itd, izlučen je neuropeptid, samo sa drugačijom porukom. Imunološke ćelije verovali ili ne u sebi imaju receptore koji „hvataju“ neuropeptide i očitavaju ga. Na taj način naš imuni sistem zna tačno šta mi osećamo i šta želimo od njega. Što znači da mi možemo jednostavno komunicirati sa našim imunitetom a da toga nismo ni svesni, ustvari imamo moć nad njime jer mu možemo slati komande. U koliko smo nasmejani, raspoloženi a uz to izgovaramo rečenice poput „Divnog li dana„, ili „Kako je lep ovaj cvet“ imunom sistemu je to znak da ste puni života, da volite svoj život i da želite da vas vaš imuni sistem podrži u tome. I on će budite sigurni u to, to i uraditi. Međutim sada se kod ovih ljudi koji su napustili svoje kuće u prirodi i postali robovi u gradu sve češće mogle čuti rečenice poput „Tako mi je teško„, „Tako sam umoran i iscrpljen„, „Voleo bih da se nisam ni rodio“ itd. Naročito ove rečenice pogađaju žene jer su one itakako osetljivije nego muškarci. Kako su ove rečenice propraćene lošom ishranom, neredovnim snom i teškim fizičkim poslom iza koga stoji stres imuni sistem je zapravo dobio poruku od domaćina da želi da umre i da više nema potrebe da ga imuni sistem štiti jer čovek želi smrt. Tog momenta imuni sistem bez ikakvog pogovora kreće da izvrši komandu i da čoveku ispuni njegovu volju izazvanu njegovim ponašanjem, on napada ne haotično već precizno i ciljano tačno određene ćelije u telu kako bi što pre čoveku skratio muke. Tada mi kažemo da je čovek oboleo od autoimune bolesti između koje ako je imunitet napao štitaštu žlezdu može biti i hašimoto.

Simptomi i uticaj autoimunog stanja na štitastu žlezdu u praksi

Kada ćelije imunog sistema izazovu oštećenje tireocita (ćelija štitne žlezde) tada dolazi do oslobađanja tireoglobulina i mikrosomalnih materija (delova ćelije sa enzimima) u krv i do stvaranja antitela na enzim peroksidazu i na tireoglobulin. Kako se ti proteini inače ne nalaze normalno u krvi, imunološki sistem ih ne prepoznaje kao svoje, nego od njih stvara antitela. Nastala antitela putem krvi dolaze u štitastu žlezdu i tom prilikom oštećuju njene ćelije (tireocite).

Smanjen broj kao i funkcija tireocita dovodi do snižavanja nivoa hormona štitne žlezde i povećanja izlučivanje hormona prednjeg režnja hipofize (TSH) koji izaziva povećano stvaranje i oslobađanje hormona tiroksina i tironina iz štitne žlezde. Što za posledicu ima uvećanje (hiperplaziju) same štitaste žlezde. Tada dolazi do infiltracije limfocita i plazma ćelija, nakon čega nastaje ožiljno tkivo jer se funkcionalno žlezdano tkivo zamenjuje vezivnim tkivom. Na taj način dolazi do fibroze i atrofije štitaste žlezde. Nakon toga hormona štitne žlezde je sve manje dok u sto vreme TSH raste, a hormon štitaste žlezde T4 opada.

Kako izlečiti Hašimoto Tireoiditis?

sulc_oktobar_2016.jpgGovoriti o lečenju hašimotoa danas na polju prirodne medicine a ne spomenuti rad dr Ričarda Šulca bilo bi skoro nemoguće. Sve je počelo u ranim 1970-im godinama kada je Dr. Ričard Šulc pokrenuo svoju prvu Kliniku prirodnog lečenja u Njujorku, koja je nekoliko godina kasnije preseljena u južnu Kaliforniju. Ova klinika je bila otvorena od 1970-ih do sredine 1990-ih godina kada se Dr. Šulc morao penzionisati usled velikog pritiska državnog aparata i lekara konvencionalne medicine. Međutim on je u svojih 30 godina kliničke prakse tretirao na hiljade pacijenata. Dr. Ričard Šulc danas tvrdi da je od ukupnog znanja koje je stakao 5% naučio na medicinskim univerzitetima a 95% u svojoj klinici prirodne medicine. Dok za svoje pacijente tvrdi da su bili pravi i njegovi najbolji učitelji.

U drugoj deceniji kliničke prakse je radio gotovo isključivo sa pacijentima koji boluju od srčanih, neuroloških, kancerogenih i drugih degenerativnih (takozvanih neizlečivih bolesti). Njegova ordinacija postala je poznata za one pacijente od kojih je zvanična medicina već odavno odustala i koji su poslati kući da umru.

Klinika Dr Ričarda Šulca je isto tako priznata kao visoko efikasno prirodno lečilište, gde se putem prirodnog načina lečenja, njegovih biljnih formula (tinktura) i rada samih pacijenata postižu čudesni rezultati izlečenja. Uprkos teškim prognozama zvaničnih lekara da će pacijenti uskoro umreti Šulc nikada nije odustajao. Mnogi od njegovih pacijenata su još uvek živi i dan danas, tj. 20, 30 ili čak 40 godina nakon što su im njihovi lekari saopštili da će uskoro umreti!

O uspehu i rezultatima rada ovog doktora govori podatak da se biljne formule dr Ričarda Šulca kao i celokupan program prirodnog lečenja koristi i dan danas u klinikama širom sveta kako bi se ljudi izlečili od brojnih, navodno neizlečivih bolesti. Svojim višegodišnjim istraživanjem, testiranjem biljnih formula svojih prethodnika, stvaranjm novih formula i praktičnim radom sa pacijentima u svojoj  klinici, dr Šulc je došao do zaključka da žene koje su bolovale od Hašimoto Tireoiditisa, a primenjivale su celokupan program izlečenja, bivale su veoma brže izlečene ukoliko su uzimale biljke poput anđelike, divljeg jama, konopljike, sladića i hmelja. Isto tako doktor Šulc je ustanovio tokom svog rada da su mnoge žene koje su imale bilo kakve simptome Hašimotovog tireoiditisa vrlo brzo uspostavljale hormonalnu ravnotežu hormona TSH i T4 uz spomoć takozvane „Ženske formule“.

Biljna formula za žene (ženska formula) podstiče stvaranje hormona, vraća ih u ravnotežu i umiruje napete nerve, poboljšava komunikaciju između endokrinih organa u mozgu sa štitnom žlezdom i svim ostalim endokrinim žlezdama u organizmu. Evo šta kaže doktor Šulc: „Biljna formula za žene pruža fitohemikalije (prirodna lekovita hemijska jedinjenja) neophodne za stvaranje hormona, vraća ih u ravnotežu i umiruje nerve.“ Ono što je posebno interesantno a to je da Dr Šulc tvrdi da hormonalna neravnoteža koja je nastala u štitnoj žlezdi je prisutna i u ostalim endokrinim organima. Dr Ričard Šulc ovo stanje ne pripisuje ni genetici niti virusnim infekcijama ali ni krvarenjima u području žlezde, nego isključivo nezdravim životnim navikama. Njegovo rešenje bi bila disciplinovana i praktična primena prirodnih metoda lečenja i jakih biljnih formula.

Sigurni u metode koje je primenjivao Dr Ričard Šulc ali i primenjujući iste na desetinama pacijenata dobili smo bez greške isti onaj neverovatni rezultat o kome je sam Šulc govorio. Danas se ovakvo lečenje primenjuje i u Srbiji u okviru celokupnog programa za neizlečive bolesti. Sada ćemo vam izneti delove programa koje treba primeniti da bi se hašimoto izlečio:

1. Detoksikacija: Pre bilo čega znajući da do svake savremene bolesti dolazi usled zatrovanja organizma gde ni hašimoto nije izuzetak potrebno je očistiti i detoksikovati organizam od svih hemikalija koje bi mogle da dovedu do svih vrsta nervnih blokada u telu. Kako bi se na taj način stvorili povoljni uslovi za oporavak i jačanje samog imunog sistema, bez ovoga dela programa nema izlečenja i zato ono obuhvata nekoliko metoda koje se primenjju istovremeno:
Čišćenje creva
Čišćenje jetre
Obloge od ricinusa (Kao dodatna metoda detoksikacije treba da se koriste obloge od ricinusovog ulja i belog luka koje se nanose na predeo štitne žlezde).

2. Post na sokovima: Kako bi pacijent dobio što više energije a ujedno i smanjio njen gubitak u telu što je naophodno da bi lečenje bilo brže i uspašnije potrebno je postići kao neku vrstu intravenozne terapije (infuzije), gde bi hranjivi elementi i lekovite fitohemikalije zaobišle proces varenja i dospevale direktno u krvotok. Da bi se to postiglo mora se uvesti sokoterapija ili takozvani post na sokovima.

3. Hidroterapija: Ova terapija ima zadatak da dopremi prirodne lekovite supstance unete postom na sokovima i tinkturama do obolelog mesta u najkraćem mogućem vremenskom roku. Kako je besmisleno piti sokove i unositi tinkture od lekovitog bilja ukoliko imate lošu cirkulaciju krvi jer ukoliko vam sada krv obogaćena lekovitim i hranljivim sastojcima ne može dopreti do obolelog mesta ništa od izlečenja. Da bi se ovaj problem rešio potrebno je koristiti najefikasniju metodu za pokretanje i ubrzavanje cirkulacije a to je hidroterapija. Ne postoji nijedan bolji način od hidroterapije za pokretanje vaše krvi, ona je daleko bolja i efikasnija od bilo koje fizičke aktivnosti, ništa vam neći tako dobro pokrenuti krv nago što su to toplo-hla. Najbolja hidroterapija jeste tuširanje naizmenično toplom i hladnom vodom sa posebnim naglaskom u predelu grla.

4. Antistres terapija: Kao što smo mogli videti direktan uzrok nastanka hašimota jeste stres, depresija i svi negativni degenerativni nervni poremećaji osećanja u našem telu. Stoga ako ne otklonimo ovaj prvi i najvažniji uzrok ma šta radili mimo toga velike su šanse da do izlečenja nedođe, upravo zato jer će imuni sistem i dalje dobijati destruktivnu poruku. Stoga lečenje ove bolesti mora sadržati i delove antistres terapije, a neki od njih su:

Fizička aktivnost: ništa nas bolje ne može osloboditi od napetosti nego što je to fizička aktivnost. Kada je čovek fizički aktivan on je usresređen na rad koji tom prilikom obavlja te je njegov um rasterećeniji i nije zauzet negativnim životnim stavovima. Fizika aktivnost je neizostavan deo u lečenju svih autoimunih bolesti i preporučuje se par sati primene ove terapije u obliku šetnje, džogiranja i vežbi istezanja. Po mogućstvu sve aktivnosti treba obavljati na otvorenom prostoru u prirodi.

Pouzdanje u Boga: najvažniji princip zdravog života je zdrava duhovnost. Čovek koji nema mir može se lečiti najboljim metodama prirodne medicine ali opet neće biti uspeha u željenoj meri. Mir je nešto najvažnije što možemo da posedujemo, to je stanje ili režim u kom naše telo najbolje funkcioniše. Osobe obolele od hašimotoa su donekle izgubile ovu ravnotežu, zato im je preko potrebno nešto što će ih istinski podići pouzdanost i veru u život, potrebno im je pouzdanje u Boga. To bi ukratko značilo da osoba mora imati potpuno poverenje da će naš nebeski Otac postupiti u našu korist na način i u vreme koje će za nas biti najbolje, u skladu s Njegovom voljom.

Molitva: Poverenje u Boga bez molitve ne znači puno, molitva predstavlja komunikaciju stvorenog bića sa Bogom ili kako Ga u nauci još nazivamo Tvorcem. Ova komunikacija je vrlo jednostavna i ne zahteva ispunjavanje nekih posebnih formi, obuka ili nekih predznanja. Blez Paskal, čuveni matematičar i fizičar je rekao: „Svaki čovek može da napravi eksperiment u svom životu. Neka ode kući i razgova sa Tvorcem samo 5 minuta. To ne košta ništa, a tih 5 minuta mu neće značiti ništa ako Tvorac ne postoji, ali ako to ne učini ceo život stavlja na kocku.“ Vršena su mnoga naučna istraživanja vezana za molitvu. Došlo se do zaključka da molitva momentalno deluje na snižavanjne hormona stresa, snižava krvni pritisak, opušta mišiće i povećava lučenje hormona sreće endorfina i serotonina.

5. Tinkture: Pored gore navedene terapije svakodnevno treba uzimati fitohemikalije iz biljka sadržanih u sledećim biljnim formulama dr Ričarda Šulca:
tinkture_septembar_2016.jpgImuno #1 – Ako ste tokom programa izvršili prethodno navedene zadatke (detoksikacija, post na sokovima i hidroterapija), stvorili ste uslove za oporavak imunog sistema i njegovo normalno funkcionisanje. Ono što dodatno stimuliše jačanje imunog sistema i ubrzava izlečenje jeste tinktura na bazi korena ehinacee.
CirkulacijaO važnosti dobre cirkulacije smo već govorili, samo još treba ddati da jačanje cirkulacije takođe trebabiti osigurano i uz spomoć ove biljne formule na bazi ljute paprike.
Antibiotik – Antibiotik je formula koja u sebi sadrži ekstrakovani beli luk, koji je neizostavni deo za lečenje jer razređuje krv, snižava pritisak, čisti limfu i jača imunitet.
Detox Ovaformula u sebi sadrži biljke kao što su čaparal, lobelija, crvena detelina koje imaju zadatak da očiste krv i limfu.
Antistres – Najbolja formula koja će opustiti telo, umiriti nervni sistem i omogućiti delovanje i lučenje prirodnih hormona.
Ženska formula – O ovoj formuli je već bilo reči, biljke poput anđelike, plave stanićarke i hmelja će tako snažno delovati na endokrini sistem da je ova formula u stanju da pokrene menstruaciju koja se ne pojavljuje mesecima.
Creva #1Biljna formula za pokretanje i pražnjenje creva.
Creva #2Biljna formula za upijanje toksina i zaostalih hemikalija iz gestivnog trakta koje izazivaju zatrovanje celog tela.

* Tokom programa izlečenja treba se pridržavati svih navedenih metoda i zadataka da bi došlo do potpunog izlečenja. Odbacivanje ili izostavljanje i jednog dela ove celokupne terapije uticalo bi na krajnji učinak terapije i izlečenja.

Iskustva izlečenja

Poput dr Ričarda Šulca istim stopama su krenuli i nekolicina lekara prirodne medicine iz Srbiji i regiona. I ono što je zabeleženo za menje od jedne decenije rada a to je da je ovim putem programa lečenja neizlečivih bolesti izlečeno više desetina žena koje su obolele od Hašimoto Tireoiditisa – podsećamo to je zvanično neizlečiva bolesti. Na žalost retke su osobe koje su pristale da za sobom ostave video svedočanstvo kao podstrek drugim obolelim osobama da se i oni odluče na ovakav vid i više nego pouzdanog prirodnog načina lečenja. Jedna od tih retkih pacijenata je Ana Gaćeša (33) koja se uspešno izlečila od ove „neizlečive bolesti“.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *