• 1
  • 0
Voda – element od vitalnog značaja za život – nezaobilazan je činilac u prirodnoj terapiji. Tolika zastupljenost vode predstavlja još jedan dokaz u nizu velikodušnosti saveznika i prijatelja – prirode. Od obične mineralne i termalne vode, od kristalnih vodenih izvora koji se obrušavaju na hladne divovske stene, do najmodernijih bolničkih kompleksa, voda protiče, znali mi to ili ne, kako bi obogatila lepezu prirodnih lekova. Zaustavićemo se, dakle na trenutak, kako bismo odgonetnuli i rastumačili šapat divnog vodenog šuma koji nam se pridružuje na putu do potpunog isceljenja: “VODA”. To je poruka prirode čoveku.
 
Opšte napomene o pripremi pacijenta i kontroli mikro-klimatskih uslova u cilju postizanja maksimalnog terapijskog efekta vode, upotrebljene na različite načine:
 
1) Pre i posle određenog tretmana, telo treba dobro utopliti (pacijent treba da bude 10-15 minuta dobro pokriven u krevetu, ili da radi jednostavnije gimnastičke vežbe). Ako posle kupke pacijent oseća hladnoću (drhtavicu), treba da ostane u krevetu, pokriven, a na bokove treba staviti flaše sa vrućom vodom, ili neko drugo sredstvo pomoću kojeg se može zagrejati.
 
2) Što je temperatura vode niža, a površina tela koja se kvasi veća, to je vreme kontakta sa vodom kraće. Na primer, hladno tuširanje, pri čemu se delovanju vode izlaže celo telo, traje 30 sekundi do 3 minuta, sa izuzetkom kupke “Vitalis” gde se kvasi ograničena zona tela (kontakt sa vodom se može produžiti na 25-30 minuta, pa i više).
 
3) Pacijenti koji su jače i otpornije telesne građe mogu primenjivati od samog početka kupku sa hladnom vodom u dužem trajanju. Anemične, stare, debilne osobe i oni koji su osetljivijeg zdravlja, upražnjavaće ovu kupku u kraćem vremenskom trajanju (5-10 minuta). Temperatura vode treba da je u početku nešto viša, a zatim se postepeno snižava do one koja je određena za hladnu kupku. Takođe se produžava i vreme kontakta sa vodom.
 
4) Pacijenti sa srčanim i bubrežnim oboljenjima kada započinju tretman hladnom vodom, treba konstantno da prate reakciju svog organizma. U početku, kontakt sa vodom treba da traje 5-10 minuta, a zatim se postepeno produžava na 20-30 minuta, opet u zavisnosti od reakcije organizma.
 
5) Ako se upražnjavaju kupke sa toplom vodom ili parom, pacijenti koji boluju od srčanih oboljenja i hipertenzije (visokog krvnog pritiska), treba da se što kraće izlažu ovakvom tretmanu (5-10 minuta), u zavisnosti od zdravstvenog stanja svakog od njih. U toku primene toplih kupki (vodenih i parnih), stavljaju se hladni oblozi na zonu iznad srca i na čelo, i menjaju se svakih 1-3 minuta. U ovu svrhu se takođe može primeniti i kesa sa ledom.
 
6) Delove tela koji su bili izloženi dejstvu tople vode ili pare, posle ovakvog tretmana treba masirati platnenom krpom natopljenom u hladnoj vodi, ili ih tuširati hladnom vodom. Na taj način se zatvaraju pore na koži i sprečava se prehlada. U nastavku tretmana, pacijent treba da radi jednostavnije gimnastičke vežbe, ili da ostane pokriven u krevetu (15-30 minuta) dok ne oseti prijatnu toplotu.
 
7) Kupku je najbolje primenjivati 15-20 minuta pre jela. Može se praktikovati i 1 sat posle jela, ako je obrok bio umeren, ili 4 sata posle jela, ako je obrok bio obilniji.
 
8) Prostorija u kojoj se obavlja kupka treba da je dobro zagrejana i ne sme biti promaje.
 
9) U toku menstruacije, žene ne treba da primenjuju vodene i parne kupke.
 
10) Tople kupke treba pažljivo primeniti kod osoba sa povećanom termičkom osetljivošću. U ovu svrhu se preporučuje upotreba termometra kako bi se izmerila temperatura vode.
 
11) U slučaju poodmaklog dijabetesa (pri čemu nastaju problemi sa mikrocirkulacijom, a kasnije i sa većim arterijama), kao i u slučaju drugih oboljenja koja za sobom povlače i tegobe u perifernoj cirkulaciji (hronična ateroskleroza sa zakrečenjem krv nih sudova donjih ekstremiteta, Burgerova bolest), ne preporučuje se preterano vruća voda (npr. temperatura vode za kupku treba da varira u rasponu od 30-40°C).
 
12) Tokom tretmana, okruženje i atmosfera treba da budu pri jatni, uz muziku koja relaksira (klasična ili duhovna muzika).
 
13) Sve napomene opisane u ovom članku, uz malo mašte i dobre volje primenjive su i delotvorne i u najjednostavnijim kućnim uslovima.
 
U narednom članku ćemo detaljno opisati svaku lekovitu kupku.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *