• 829
  • 0

1) Zato što Gospod osuđuje paganske verske nebiblijske prakse (5. Mojsijeva 12:29-31).

2) Zato što Gospod osuđuje dodavanje ili oduzimanje od Njegovih Zapovijesti (5. Mojsijeva 12:28-32).

3) Zato što Gospod osuđuje svako versko delovanje pod „zelenim drvećem“ u službi „bogovima“ (5. Mojsijeva 12:1-4).

4) Zato što Gospod osuđuje neznabožačku upotrebu dekorisanog drveća u bogoslužbene svrhe na solsticije (Jeremija 10:1-6).

5) Zato što nam Gospod zapoveda da se odvojimo i ne dotičemo se paganizma (2. Korinćanima 6:14-18).

6) Zato što Gospod nalaže da izađemo iz sistema religijske obmane nazvanog u Bibliji Vavilon (Otkrivenje 18. glava).

7)
Zato što Gospod osuđuje skretanje levo ili desno od Njegovih zapovesti odnosno Plana spasenja (5. Mojsijeva 5:32, 33).

8) Zato što nalozi Gospoda Isusa Hrista Njegovim učenicima i apostolima uključuju držanje samo Njegovih zapovesti (Matej 28:20; Jovan 14:15), a osuđuju tradiciju i ljudske običaje (Matej 7:7).

9)
Zato što Gospod odbacuje svaki oblik bogosluženja ili menjanje detalja koje On nije propisao u svojoj Reči (1. Samuelova 15. glava; 2. Samuelova 6:1-10; 2. Dnevnika 26:16-21; 3. Mojsijeva 10:1-7).

10) Zato što je Gospod ukorio Mojsija i onemogućio mu da vidi Hanan zbog lošeg primera u naizgled malom neverstvu i odstupanju (4. Mojsijeva 20:7-12).

11)
Zato što je Gospod odbacio Kainovu službu jednostavno jer je prineo alternativnu žrtvu po svom izboru koja nije bila u skladu sa tipologijom Plana spasenja (1. Mojsijeva 4:7).

12) Zato što Gospod traži istinske bogoslužitelje da mu služe u istini, a ne u praznovjerju (Jovan 4:23, 24).

13) Zato što nam Gospod zapoveda da se borimo za izvornu, pravednu veru koja je jednom predata u Božjoj objavi (Juda 1:3; 2. Timoteju 3:16).

14) Zato što Gospod zapoveda da se proveravaju sva verska učenja pomoću Svetog Pisma, i odbacuju ona loša (1. Solunjanima 5:21).

15) Zato što Gospod očekuje da budemo pošteni i plemeniti u istraživanju Biblije radi istine (Djela 17:11).

16) Zato što u Svetom Pismu, koje služi za usavršavanje u vjeri, nema ni pomena o slavljenju rođendana ili Božiću u verskom kontekstu (2. Timoteju 3:16, 17). Rođendani u Bibliji su direktno vezani za astrologiju, neznabožačke i negativne ličnosti.

17) Zato što Gospod proklinje svako drugačije jevanđelje (objavu Plana spasenja), od onog koje je apostol Pavle propovedao (Galatima 1:8, 9).

18) Zato što Gospod osuđuje druženje sa ljudima koji imaju samo formu pobožnosti (2. Timoteju 3:5).

19) Zato što Gospod osuđuje preferiranje samougađanju više nego Bogu (2. Timoteju 3:4).

20) Zato što Gospod definiše sve što je u suprotnosti sa Njegovim Zakonom i svedočanstvom proročkog duha kao duhovnu tamu (Isaija 8:20).

21) Zato što se Gospod gnuša svega što je popularno i prihvaćeno u otpalom verskom svetu (Luka 16:15; Jakov 4:4).

22) Zato što Gospod osuđuje bogoslužbene tradicije i običaje kao zlo i tašto licemerje (Marko 7:5-13).

23) Zato što Gospod mrzi skrnavljenje Njegovog slavnog imena sa paganskom idolatrijom (Ezekijel 20:39).

24) Zato što Gospod osuđuje praznovernu idolatriju i bogohuljenje koji se upražnjavaju u crkvenim ritualima navodno u Njegovo ime (1. Korinćanima 11:26, 29).

25) Zato što Gospod osuđuje unošenje bilo čega vezanog za tuđu ili lažnu religiju u naše domove (5. Mojsijeva 7:25, 26; 1. Samuelova 7:3).

26) Zato što Gospod zapoveda da ne podižemo nikakve likove u verske svrhe, na šta On mrzi (5. Mojsijeva 16:22; 2. Mojsijeva 20:4-6).

27) Zato što Gospod mrzi religiju koja se bavi ispod zelenog drveća (1. Carevima 14:23; Isaija 57:5; Jeremija 3:6).

28) Zato što Gospod osuđuje prihvatanje bilo kakvih praksi i običaja pagana oko nas (3. Mojsijeva 18:1-4).

29) Zato što Gospod osuđuje obožavanje sunca i nebeskih tela, s čime su božićni i novogodišnji praznici u direktnoj vezi (5. Mojsijeva 4:19; 17:3; 2. Carevima 23:5; Jov 31:26-28; Ezekijel 8:16).

30)
Zato što Gospod odobrava samo uredbe date u Bibliji i svojim apostolima pod Novim Savezom, koje nige i na koji način ne upućuju na slavljenje Božića (2. Solunjanima 2:15).

31) Zato što je Isus Hrist bio počastvovan darovima donesenim Njemu u čast, a ne sebičnom razmenom darova (Matej 2:11).

32) Zato što je Gospod učio da se sećamo Njegove smrti kao velike Žrtve u korist čovečanstva, ne i Njegovog rođendana (Filipljanima 3:10; 1. Korinćanima 15:3).

33) Zato što je Gospod dao krštenje i svetu večeru, kao zamenu za Pashu, da se sećamo Njegove posredničke smrti za grehe čovečanstva (Rimljanima 6:3-5; 1. Korinćanima 11:26).

34) Zato što Gospod ukazuje na mržnju pagana prema svedočanstvu Njegove Reči koji razmenjuju darove u čast svoje privremene pobede nad Biblijom (Otkrivenje 11:10).

35)
Zato što Gospod u nadahnutim spisima opominje protiv primanja obmanjivačkog duha i lažnog Hrista, na šta On mrzi (2. Korinćanima 11:1-4). Suština svetkovanja Božića upravo se sastoji u primanju lažnog paganskog „mesije“ Tamuza iz vavilonske misterijske religije, čiju okosnicu čini obožavanje majke i deteta.

36) Zato što Gospod želi da odbacimo sve što nas veže sa svet u grehu kao dokaz ljubavi prema Njemu, čak i ako su u pitanju najdraže nam stvari ili osobe (Matej 10:37-39).

37) Zato što stajanje na Božjoj strani podrazumeva punu vernost i poverenje i ne ostavlja mesta nikakvim kompromisima ili „neutralnosti“ (Matej 6:24; 12:30; 5. Mojsijeva 11:13; Jošua 24:14, 15; 1. Jovanova 2:15-17).

38) Zato što Gospod nije ostavio nedoumice po pitanju svetkovanja bilo kojih dana, osim sedmog dana, Subote, kao uspomene na Stvaranje (2. Mojsijeva 20:8-11; Ezekijel 20:12), i tipskih praznika (šabata) koji su ukazivali na Plan spasenja (Kološanima 2:16; Rimljanima 14:6).

39) Zato što jevanđelja beleže Hristovo rođenje na način koji ne precizira sam datum, niti tome pridaju važnost u smislu obeležavanja ili slavljenja. Međutim, istraživanjem tipskih praznika, rasporeda službi u hramu i poređenjem rođenja Jovana Krstitelja i Isusa, može se utvrditi da se Spasitelj rodio negdje polovinom septembra mjeseca po današnjem računanju vremena![1]

40) Zato što slavljenje Božića predstavlja kršenje sve četiri Božje Zapovesti koje uređuju naš odnos prema Bogu, kroz prikriveno obožavanje vavilonskog trojstva i paganskog mesije, obznanjenog u istoriji naroda najviše preko kulta sunca (2. Mojsijeva 20:2-11; Ezekijel 8:14).

41) Zato što svi bogomrzitelji, oni koji se odriču Hrista, ljubitelji svakovrsnih paganskih običaja, praksi i greha – uzbuđeno očekuju i slave ovaj dan, u pijankama i šenluku. Samo po sebi, čak i bez teološkog obrazovanja, to je pokazatelj da Božji sveti Duh nema nikakvog učešća u tim svetkovinama i običajima.

42) Zato što je Deda Mraz ili Božić Bata pagansko izrugivanje Bogu Ocu, sa svojom odorom, imidžem velikog oca, koji je večan i živi na severu, neograničenih resursa, sveznajućim po pitanju dečijeg ponašanja, sveprisutnog noću, koji sluša ispovesti, šunja se u kuće kao lopov, navodno blagosilja djecu, sudi i nagrađuje po delima.

43) Zato što naziv Božić (Christmas) potiče od tzv. Hristove mise, a svaki biblijski hrišćanin zna da je to paganska ustanova.

44) Zato što su božićni običaji paganskog porekla u vezi sa zimskim suncostajem, posvećeni kultu i obožavanju sunca proisteklom iz mitologije o Nimrodu, Semiramis i Tamuzu.

45) Zato što nas sve relevantne sekularne enciklopedije informišu da Božić potiče iz paganskog obožavanja sunca, i da se taj praznik slavio u antičkoj prošlosti prije Hrista (svetkovine poznate u Rimskoj imperiji kao Saturnalije i Brumalije).

46) Zato što istinska religioznost podrazumeva poverenje i poslušnost Bogu, nasuprot učešću u paganskim svetkovinama, zabavama i narkomanskim zadovoljstvima u grijehu i idolatriji (Jovan 14:15; 2. Mojsijeva 23:2; 1. Korinćanima 10:19-23).

47) Zato što vrijeme neobuzdane pohlepe, gramzivosti i materijalizma ne može biti na slavu Isusu Hristu.

48) Zato što svijet slavljenjem Božića (nesvjesno) pokazuje da više voli Isusa kao bespomoćnu bebu u jaslama (kult majke i djeteta), nego kao stvarnog Gospoda i Sudiju. Štaviše, majka „bogorodica“ se uzdiže kao navodno samilosniji posrednik između Boga i ljudi od samog Hrista, što predstavlja teško izvrtanje i negiranje Plana spasenja (1. Timoteju 2:5; Djela 4:12).

49) Zato što se Božić Bata ili Deda Mraz vežu sa bajkama, izmišljotinama i lažima, čime se truju mladi umovi i navode na neverstvo. Istinski bogobojazni roditelji nikad svoju decu neće lagati o našem Tvorcu i Spasitelju.

50) Zato što lažirana religija predstavlja slavljenje lažnih bogova (demona).

Izvor

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *