• 532
  • 0

Adam i Eva lagano izađoše pred Boga. On dugo i ožalošćeno posmatraše grešni par.

Zašto ste se krili? “ – upita ih.

Plašio sam se susreta sa tobom jer sam go „, promuca Adam.

Ko ti je to rekao? “ upita Bog.

Da nisi jeo plod sa drveta poznanja dobra i zla?

Nisam ja kriv „, reče Adam, “ Eva me je nagovorila.

Nisam ni ja kriva„, reče Eva. “ Mene je zmija navela da ga okusim.

Bog im se onda obrati svakome ponaosob. Objasni im da su svojom neposlušnošću pokvarili njegov divan svet. Sada će među usevima i cvećem rasti korov i trnje a rad će biti težak i zamoran.

Ali imalo je da dođe nešto još žalosnije. “ Više ne možete ostati u ovom vrtu „, reče Bog.

Ovde smo zajedno šetali i razgovarali, ali sada ste odabrali da činiti što sami želite, a to znači da ste odabrali da odete od mene. Sada morate poći u svet i sami se snalaziti. A kad ostarite, umrećete.

Teška srca Adam i Eva napustiše krasni Edemski vrt.

Anđeo Božiji, heruvim, sa plamenim mačem stade čuvati dveri raja koji su ljudi, izgledalo je zauvek izgubili.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *