• 719
  • 0

Kad zahvalni peharnik napuštaše tamnicu Josif ga zamoli za pomoć.

Nemoj me zaboraviti “, zamoli on. „ Reci faraonu da nisam učinio ništa rđavo i da nisam zaslužio tamnicu.

Sada se Josif svakako nadao da će njegove nevolje brzo proći. Ali čim se peharnik vrati na dvor, sasvim zaboravi na Josifa.

Prolazile su duge godine. Onda jedne noći faraon usni san koji nijedan od njegovih mudrih savetnika ne mogaše da rastumači.

Tada peharniku sinu u glavi i on se seti svoga sna u tamnici i mudre, ljubazne pomoći koju mu je tada pružio Josif.

Opomenuh se greha svojega “,  reče on faraonu. „ Do ovoga časa bejah zaboravio na mladića koji mi je rastumačio san kad sam bio u tamnici. On mi je rekao da ću biti vraćen u službu, i njegove reči ostvariše se. Josif bi mogao i tebi pomoći.

Faraon izda zapovest, i sluge potekoše u tamnicu te izvedoše iznenađenog Josifa. Brzo ga okupaše, obrijaše i obukoše u čistu odeću pa odvedoše faraonu.

„ Čujem za tebe da umeš tumačiti snove “, reče faraon.

To nije u mojoj vlasti veličanstvo “ odgovori Josif, „ ali jeste u Božjoj.

U snu “, nastavi faraon, „ videh gde iz reke izađe sedam krava lepih i debelih, te stadoše pasti na obali. A onda izađe sedam ružnih, mršavih krava, i te mršave krave pojedoše one debele. Onda sam usnio drugi san. Videh sedam klasova jedrih i lepih, a pored njih sedam tankih, sparušenih. I tanki klasovi pojedoše jedre. Šta li znače ti snovi?

Bog javlja faraonu šta je naumio, da bi bio pripravan “, objasni Josif.

Oba sna znače isto. Doći će sedam godina vrlo rodnih, i svi će imati svega u izobilju. Ali onda će doći sedam loših godina, i te gladne godine potrošiće sve obilje rodnih godina. To je značenje faraonovih snova. “
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *