• 524
  • 0

Lot seđaše na gradskim vratima gde su se obavljali svi poslovi. On uljudno priđe strancima i pozdravi ih pa ih pozva da prenoće u njegovoj kući.

Kad stigoše njegovom domu, Lot naredi slugama da zgotove dobru večeru.

Ali pre no što behu legli građani Sodoma okupiše se pred kućo i stadoše lupati u vrata.

Izvikivahu pretnje i pogrde Lotu i zahtevahu da izvede svoje posetioce da ih oni zlostave.

Lot izađe sam i pokuša da smiri bučnu, uskomešanu rulju, koja sad navali na njega ali ga anđeli spasoše, uvukoše u kuću i čvrsto zatvoriše vrata.

Onda anđeli ozbiljno rekoše Lotu:

Sami smo videli koliko su okrutni i opaki ovi ljudi iz Sodoma. Zato će Bog uništiti grad. Spremi se odmah da bežiš odavde. Javi svima svojima, neka se spasavaju kako znaju i umeju.

Lotova žena i kćeri stadoše da skupljaju stvari a anđeli ih požurivahu. Kako su ipak oklevali, anđeli ih zgrabiše u zoru za ruke, brzo izvedoše iz grada i uputiše u brda.

I tada su zaista morali da se spasavaju kako su znali i umeli, jer sunce što se rodi nad Sodomom beše crveno kao krv. Tlo pod nogama stade da se trese. Gorući sumpor pljuštaše kao kiša na Sodom i Gomor.

Gotovo bez daha, Lot i njegove kćeri bežahu da se sklone u brda. Ali Lotova žena zastade i čežnjivo se osvrnu da vidi svoj dom i svu udobnost Sodoma. Tako je zasu slana tuča i ona poginu na mestu: pretvori se u slan kamen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *