• 696
  • 0

Odluči da nekako izravna račune sa bratom.

Pođimo da se prošetamo po polju „, reče on jednoga dana.

Dobro „, odgovori mu Avelj spremno. Možda je brat ipak želeo da opet budu prijatelji. Dok su hodali kroz mirni predeo, sve se jače rasplamsavao Kainov gnev na brata koji mu nije učinio nikakvo zlo.

Uz provalu mržnje Kain navali na Avelja, koji ništa nije slutio, i ubi ga jednim jedinim silnim udarcem. Za tren je sve bilo gotovo. Kain se žurno udalji ne osvrćući se.

Tada reče Bog Kainu:

Gde ti je brat?

Kainu zastade dah, ali onda ipak nehajno odgovori:

Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga?

Kaine, što učini tako strašnu stvar? “ reče Bog žalosno.

Shvati Kain da je Bog video sve što se dogodilo i da je znao za mržnju i ljubomoru u njegovom srcu.

Glas krvi brata tvoga viče tražeći pravdu “ , reče Bog Kainu. 

Ovo ti je kazna: zemlja ti više neće davati svojega blaga, a ti ćeš biti skitnica bez doma do kraja svoga života.

Kazna je moja pregolema! “ uzviknu Kain.

Ko god dozna šta da učinio, ubiće me.

Ja ću te zaštititi „,  reče Bog.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *