• 640
  • 0

Slušajte šta sam sanjao! “ reče on ujutru svojoj braći.

Vezali smo pšenično snoplje u polju. Odjednom, moj se snop uspravi, a vaši snopovi iđahu unaokolo i klanjahu se mojem snopu.

Ali Josif se varao misleći da će njegov san biti zanimljiv i dopasti se braći.

Šta ti misliš da si ti? “ upitaše ga oni besno. “ Da ne misliš da ćemo ti se mi klanjati i klečati pre tobom?

Uskoro potom Josif opet usni čudan san. Sada ga ispriča i braći i ocu.

Usnih opet san, kako se sunce i mesec i jedanaest zvezda klanjahu meni.

Josif je imao jedanaestoro braće. Oni odmah  shvatiše šta bi san trebalo da znači!

Uzvišeni i moćni Josif misli da ćemo se svi mi prema njemu odnositi kao prema gospodaru „, rekoše među sobom.

I sam Jakov se pomalo uznemiri pomislivši da sunce i mesec iz sna mogu da predstavljaju njega i njegovu ženu.

Zar zaista misliš da ćeš postati važniji od svojih roditelji? “ upita on Josifa.

Ali iako je grdio Josifa, Jakov je stalno razmišljao o tome snu. Nije li to bio način na koji mu Bog saopštava da je Josifa izabrao kao naročitu osobu u porodici?

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *