• 593
  • 0

Vrlo skoro tamničar otkri koliko mu Josif može biti od pomoći.

Stade da poverava Josifu svakakve sitne poslove, da on motri na druge sužnje i da uređuje sve što je onde trebalo činiti.

Što god bi Josif uradio bilo je dobro urađeno.

Jednoga dana stidoše u tamnicu dva veoma važna sužnja. Jedan beše faraonov starešina peharnika, a drugi starešina pekara. Obojica su bili na visokim položajima, ali skriviše nešto svojem gospodaru i on ih posla u tamnicu da čekaju faraonovu presudu.

Tamničar poveri Josifu da se stara o njima.

Jednoga jutra, kad im donese doručak, Josif opazi da izgledaju vrlo neveseli.

Šta se dogodilo? “ upita on ljubazno.

Obojica noćas usnismo san „, rekoše “ ali ne razumemo značenje snova „.

Kao svi Egipćani oni verovahu da svaki san ima neko značenje ali u tamnici ne beše nikoga da im ga rastumači.

Bogu je znano šta znače snovi „, reče Josif. “ Ali ispričajte ih meni. „

Najpre peharnik a zatim i pekar ispriča svoj san.

Peharnik je sanjao čokot sa tri loze, s kojih on iscedi grožđe u faraonovu čašu i dade je faraonu.

Pekar je usnio kako na glavi nosi tri kotarice svakojakih kolača za faraona, ali sleteše ptice na gornju kotaricu i stadoše uobati kolače.

Bog pomože Josifu da razume značenje snova.

Kroz tri dana „, reče on starešini peharnika, “ pozvaće te faraon i postaviti u pređašnu službu. „

Ali pekaru morade reći: “ Kroz tri dana bićeš pogubljen po faraonovoj zapovesti. „

I sve se dogodi kao što reče Josif.

Tri dana potom beše faraonov rođendan. Faraon naredi da pekara obese a peharnika vrati u dvorsku službu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *