• 241
  • 0

U stvari, to je jedna od najšire korišćenih droga u svetu, često izaziva zavisnost i predstavlja poznatog ubicu. Vladino istraživanje otkriva da alkohol prouzrokuje više od 100.000 smrtnih slučajeva godišnje u SAD. Prema tome, među drogama, alkohol je drugi samo posle duvana kao uzrok prevremene smrti u SAD, i treći vodeći uzrok smrti sveukupno.

Kada istraživači razmatraju danak u smrti od alkohola, ne zastupaju “umerene količine” radi navodnih koristi za zdravlje srca. Čak i kada bi istraživanje jasno pokazalo da bi alkohol mogao da pomogne našim srcima, kako može zdravstveni radnik da zastupa bilo koju količinu droge koja potencijalno izaziva zavisnost i koja može da prouzrokuje veliku štetu drugim organima? Alkohol je opasan čak i pri nivoima koji se trenutno nazivaju “umereni”, ali kao i svaka druga opasna droga, još je štetniji u većim količinama.

Gde je granica između “umerene” i “teške” količine, ako zaista postoji?

Ono što započinje kao umerena upotreba alkohola može brzo da preraste u otvorenu zloupotrebu kod nekih ljudi. Procenjeno je da će i do 15% onih koji koriste alkohol u nekom trenutku postati ili problematični ili pravi alkoholičari.4,5 Procenjeno je da je broj alkoholičara u SAD veći od 15 miliona.

Upotreba alkohola često vodi u upotrebu drugih opasnih i štetnih droga.

Organizacija roditelja zvana “Nacionalni institut za obrazovanje roditelja o drogama” sprovodi godišnje istraživanje učenika u vezi sa zloupotrebama supstanci. Dag Hol (Doug Hall), izvršni direktor instituta, kaže: “Upotreba svake zabranjene supstance… je sada na najvišem nivou koji je institut ikada zabeležio”, kod učenika starih od 11 do 18 godina.

U svom istraživanju iz 1996. godine na oko 130.000 učenika, 69% korisnika marihuane je takođe pilo alkohol, u poređenju sa samo 7% osoba koje nisu koristile marihuanu, a pile su alkohol. U vezi sa korisnicima kokaina, 13% je koristilo alkohol u poređenju sa manje od 1% onih koji ga nisu koristili. Upotreba droga prati upotrebu alkohola koja jojprethodi. Očekivalo bi se da kampanja za obrazovanje naše omladine o opasnostima od alkohola rezultuje i odgovarajućim smanjenjem upotrebe teških droga.

Učenici koji koriste droge postaju opijeniji nego ranije. Oko 36% učenika 4. razreda srednje škole koji piju pivo je reklo da se “veoma opijaju”, u poređenju sa 27% pre devet godina. Većina ljudi je donekle svesna socijalnih problema prouzrokovanih alkoholom. On je uključen u bračne probleme, razvod, probleme roditeljstva, nasilje u kući, slabo obavljanje posla, izostanke sa posla, probleme sa nenadgledanom decom, nezakonit seks, i lista se dalje nastavlja. Čak je i veliki broj ubistava i samoubistava često direktno povezan sa upotrebom alkoholnih pića. Zbog toga, mnogi socijalni analitičari smatraju alkoholna pića za državnog neprijatelja broj jedan.

Dodaj komentar

Vaša e-mail adresa neće biti nigdje objavljena. Obavezna polja su označena sa *