• 705
  • 0

Za potrebe studije, istraživači sa Harvardskog medicinskog fakulteta (Harvard Medical School) su pratili stanje više od 75.000 pacijenata koji pate od demencije, smeštenih u staračke domove, kojima su prepisani antipsihotici kao što su „Haloperidol“ i „Ketiapin“ (na tržištu se prodaje kao „Seroquel“). Nije uobičajeno da se antipsihotici daju pacijentima obolelim od demencije. To predstavlja “atipičnu“ ili neodobrenu praksu, uprkos činjenici da sve veći broj doktora i medicinskih sestara u staračkim domovima prepisuju ove lekove pacijentima koji pate od demencije.

Po okončanju studije, istraživači su potvrdili da je upotreba antipsihotika kod pacijenata obolelih od demencije odgovorna za porast stope smrtnih slučajeva uzrokovanih lekovima. Ovi smrtni slučajevi se uglavnom javljaju kao posledica negativnih propratnih efekata koje sa sobom nosi primena antipsihotika, a koji se ispoljavaju kako na fizičkom planu, tako i na psihičkom planu, usled promena koje nastupaju u obrascu ponašanja pacijenta. Takođe, rezultati su potvrdili da je se bar dodatnih 1.800 smrtnih slučajeva na godišnjem nivou u SAD javlja upravo kao posledica lečenja antipsihoticima pacijenata koji pate od demencije .

„Kod malog broja osoba koji boluju od demencije, trebalo bi upotrebiti antipsihotike, ali ne duže od 12 nedelja uzastopce, i to pod odgovarajućim okolnostima“, komentariše studiju doktor En Korbet (Anne Corbett), istraživač „Društva obolelih od Alchajmerove bolesti“. „Kod većine (pacijenata), oni uzrokuju više štete nego koristi.“

Naravno, ovih 1.800 smrtnih slučajeva pacijenata obolelih od demencije predstavljaju samo dodatne smrtne slučajeve uzrokovane neodobrenom upotrebom antipsihotika. To znači da je svake godine na desetine hiljada smrtnih slučajeva, ili možda na stotine hiljada, pacijenata koji boluju od drugih zdravstvenih tegoba, uzrokovano neadekvatnom primenom antipsihotika.

Prema izveštaju iz knjige “Smrt prouzrokovana medicinom“ (Death by Medicine), koju je napisao doktor Geri Nul (Gary Null) sa saradnicima, više od 783.000 osoba umire svake godine u SAD usled neodgovarjuće pružene usluge od strane konvencionalne medicine.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *