• 1
  • 0

Vodeća zdravstvene organizacije, uključujući i Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) insistiraju da je radio-frekvencija mikrotalasnog spektra koja se koristi kod mobilnih telefona i odašiljača tj. antena koje šalju signal, ne predstavlja rizik po naše zdravlje uopšte, jer je količina zračenja minimalna i stoga je malo verovatno da će izazvati bilo kakvu štetu. Nedavne studije, međutim, izgleda da pokazuju nešto drugo.

Neplodnost muškaraca i korišćenje mobilnog telefona

Istraživanje sprovedeno u Izraelu na Tečion (Technion) univerzitetu u Haifi, od profesora Marte Dirnfild i drugih stručnjaka na polju plodnosti, pokazuje da korišćenje mobilnih telefona za samo jedan sat dnevno može da smanji novo spermatozoida značajno.

Držanje mobilnog telefona u blizini testisa ili u krugu od 60 cm od tela, kao i razgovor preko telefona dok se puni, može znatno da smanji broj spermatozoida tako da začeće može postati problem. Nalazi su objavljeni u časopisu Reproduktivna biomedicina onlajn (Reproductive Biomedicine Online).

Slični rezultati su objavljeni od strane Centra za reproduktivnu medicinu u Klivlendskoj klinici pre nekoliko godina. Njihova studija je pokazala da držanje mobilnog telefona tokom razgovora u džepu ili u neposrednoj blizini testisa može smanjiti kvalitet sperme.

Istraživački tim je prikupio uzorke od 32 subjekta za testiranje na zračenje mobilnih telefona. Uzorci su podeljeni u dve grupe – kontrolne grupe i test grupe, od kojih je druga stavljena 1 cm od aktivnog mobilnog telefona na jedan sat. Test grupa spermatozoida je bila izložena emisiji 850MHz, za koju stručnjaci kažu da je najčešće korišćena frekvencija.

Test grupa je pokazala povećani oksidativni stres, sa višim nivoima oksidanata, slobodnih radikala i smanjenu količinu antioksidanata. Ovaj oksidativni stres izaziva oštećenje spermatozoida i opšti pad u kvalitetu semena, uključujući održivost i pokretljivosti, prema nalazima koordinatora i direktora Centra reproduktivne medicine Ašoka Agarvla (Ashok Agarwal).

Ova studija, iako manja, potvrdila je prethodna istraživanja Agarvala, sprovedena na podacima iz 361 predmeta, koji su pokazali da ljudi koji koriste svoje mobilne telefone četiri sata dnevno ili duže imaju znatno niži kvalitet spermatozoida od onih sa smanjenom upotrebom mobilnog telefona.

Osim toga, veliki problem postoji zbog mogućnosti da zračenje mobilnim telefonom može da izazove rak. Neki stručnjaci smatraju da postoji mnoštvo dokaza u prilog ove teorije, insistirajući na tome da postoji povećana učestalost raka u delovima tela koji su obično najbliži gde se mobilni telefoni koriste ili nose: rak dojke kod žena koje obično drže svoje telefone u grudnjaku ili rak testisa kod muškaraca koji nose svoje mobilne telefone u džepovima.

Preventivne mere

Iako je ova vrsta istraživanja kritikovana od strane industrije, sve više i više studija se sprovodi koje dokazuju štetnost zračenja mobilnih telefona na ljudski organizam. U međuvremenu, stručnjaci preporučuju preduzimanje niza preventivnih mera, kao što su držanje telefona koliko je to moguće daleko od tela dok je u upotrebi

Kako prenosi Istina o kancer (The Truth About Cancer), neprofitna organizacija:
 

  • Izbegavajte držanje telefona do uha i koristite zvučnik ili slušalice
  • Čak i dok koristite slušalice, ne držite telefon u džepu ili bilo gde preblizu vašeg tela
  • Pokušajte da više šaljete SMS poruke umesto da razgovarate, jer telefoni emituju manju količinu zračenja kada šaljete SMS poruke
  • Nemojte držati telefon uključen i blizu kreveta dok spavate

Bez obzira na vaš stav po tom pitanju, postojeći dokazi su dovoljno ubedljivi da bi ste i vi trebali dobro razmisliti pre nego stavite svoj telefon u džep ili grudnjak. Kao što izreka kaže, bolje sprečiti nego lečiti, tako da samo malo veća distanca između vas i vašeg uređaja može biti veoma korisna, i potencijalno spasonosna odluka.
 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *