• 484
  • 0

Istraživanje koje je povodom Međunarodnog dana vode 22. marta objavio institut Forza (Forsa) pokazuje da 75% građana ne zna kolika je potrošnja vode potrebna u proizvodnji mesa i drugih životnih namirnica. Međutim, većina građana želi da bude detaljno obaveštena kolika potrošnja vode se „krije“ iza pojedinih namirnica.

U konkretnoj štednji vode Nemci spadaju među najuspešnije nacije na Zapadu. U proseku svaki Nemac troši 130 litara vode dnevno, u Francuskoj se troši 156, u Švedskoj 188, u SAD oko 300 litara vode dnevno po stanovniku.

Međutim, svaki Nemac potroši još oko 4.000 litara virtuelne vode dnevno, a ta količina krije se iza proizvoda koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi, posebno životnih namirnica.

Za proizvodnju jednog kilograma paradajza potrebno je, prema podacima koje povodom današnjeg Međunardnog dana vode objavljuju mediji, 184 litara vode, za kilogram narandži 457 litara, kilogram jabuka 657 litara i za kilogram urmi 3.030 litara vode. Za proizvodnju jednog kilograma goveđeg mesa utroši se ukupno u proseku čak 15.500 litara vode.

Prema anketi Forze građani Nemačke pretežno ne znaju ove brojke, posebno ne da je za proizvodnju stočne hrane, klanje životinja i intenzivne procese čišćenja u prehrambenoj industriji potrebno toliko vode da se iza svakog kilograma govedine „krije“ 15.500 litara.

No, da bi se obezbedilo da i u budućnosti stanovnici planete imaju dovoljno vode, Nemci su spremni da dalje štede, posebno da štede „virtuelnu vodu“. Najviše građana je spremno, kako pokazuje anketa Forze, da smanji pogtrošnju mesa, ali i da investiraju u uređaje za domaćinstvo koji štedljivo koriste vodu i da koriste kišnicu za ispiranje toaleta.

Istraživanje pokazuje i da je više od polovine građana svesno da štednja energije doprinosi obezbeđiivanju održivog razvoja u budućnosti, ali da samo petina građana shvata da istom cilju služe i štednja vode i odgovorna potrošnja životnih namirnica.

Na drugoj strani, više od plovine Nemaca želi da se povede kampanja informisanja građana o nužnosti štednje virtuelne vode i, u vezi sa tim, obazrivog trošenja namirnica. Autori istraživanja poručuju da građani pre svega treba u prodavnicama da kupuju namirnice koje im zaista trebaju, jer se, na primer, sa svakom bačenom jabukom „baci“ i 70 litara vode utrošene za njenu proizvodnju.

U mnogim nemačkim gradovima ekološke i organizacije koje se bore protiv siromaštva i gladi u zemljama trećeg sveta današnji dan koriste upravo da bi građane bolje informisali o mogućnostima štednje „virtuelne vode“

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *