• 669
  • 0

 Posebno su agresivne ženke u vreme kada brinu o mladima.

 

Čuvaju ih od grabljivaca, ali moraju da ih štite i od namćorastih mužjaka.

Ženke nilskog konja uče mladunce da nikuda ne lutaju – uputi li se mladunče na pogrešnu stranu, ženka ga odmah, gurajući ga glavom, vraća. Ukoliko majka ima potrebu da se udalji od grupe sa mladuncima, svoje mladunče ostavlja na čuvanje drugoj ženki.

Nilski konji žive u grupama od po 15 i više ženki i potčinjenih mužjaka; na čelu grupe je dominantni mužjak. On svoje rivale zastrašuje otvaranjem ogromnih čeljusti – prikazuje im, često, i pola metra dugačke očnjake. Izuzimajući morske sisare, nilski konj u životinjskom svetu ima najveća usta.

Nilski konji su izuzetno teritorijalne životinje. Takođe, oni su veoma opasni – prilično često se događa da nilski konj prevrne brodić i prevrne posadu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *