• 678
  • 0

Ogromne, buljave oči vilinog konjica zauzimaju manje ili više celu njegovu glavu.

Zahvaljujući njima vilin konjic može da pregleda čitav prostor oko sebe. Tako on, dok iščekuje plen, istovremeno može da se čuva od gladnih ptica, čija bi žrtva mogao postići on.


Složene oči vilinog konjica sastavljene su od oko 20.000 sitnih fazeta, pri čemu svaka ima spostveno sitno sočivo i mrežnjaču. Osetljive ćelije ovih minijaturnih fazeta su nadražene uvek kada se u njihovom vidnom polju nešto promeni.

Vilini konjici na taj način koriste određenu vrstu vida, svojevrsnog „skokovitog zapažanja“, koje im omogućuje da zapaze i najmanji pokret.

Od broja fazeta koje čine oko insekta zavisi oštrina njegovog vida. U poređenju sa vilinim konjicem, mrav, na primer, ima svega devet fazeta, što njegov vid čini neuporedivo slabijim.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *