• 567
  • 0

Ne postoje, bez izuzetka, druge životinje koje su u istoriji sveta igrale tako važnu ulogu kao što su to ova mala stvorenja.

Još u starom Egiptu glista je bila proglašena zaštićenom životinjom, jer je bilo uočeno njeno blagotvorno djelovanje na plodnim područjima pored Nila. Nakon što je protekao dugi niz godina Amerikanci su počeli masovno da uzgajaju gliste kao mamce za ribolov. Ovaj unosni posao privukao je pažnju nauke, pa su na Kalifornijskom državnom univerzitetu pedesetih godina prošlog veka došli do veoma važnih zaključaka o sposobnostima glista. Izvršili su selekciju vrsta glista te nakon potenciranja najpozitivnijih odlika, dobijena je takozvana Kalifornijska  glista koja je najbrže prerađivala organske otpatke u proteinsku masu.

Kalifornijska glista u odnosu na divlju (kišnu) glistu ima niz prednosti, a to je veća otpornost na temperaturne oscilacije, četiri puta duži životni vek, životni prostor znatno plići, svega 25 cm prema 2-6 m dubine zemlje, koliko koriste druge vrste.

Kakva je korisnost glista za poljoprivredu, šumarstvo, ekologiju i niz drugih grana privrede govori i činjenica da je svojevremeno vlada SAD zavela kontrolu izvoza glista. Danas, sa sve većim stepenom zagađenja prirode, smanjivanjem plodnog (humusnog) sloja i sve većim potrebama za organsku proizvodnju hrane,  ne sme se zanemariti uloga ove neverovatne životinjice u proizvodnji organskog đubriva. Povećano zanimanje javnosti i ekološki problemi vezani za upotrebu stajnjaka usmeravaju proizvođače organske poljoprivrede prema alternativnim rešenjima, a proizvodnja lumbrihumusa omogućuje značajno smanjivanje ekoloških problema vezanih za upotrebu različitih stajskih đubriva.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *