• 805
  • 0

Video koji govori o naučnim činjenicama vezano za pravu starost naše planete. Koncept evolucije tvrdi da je naša planeta stara više od 4,5 milijardi godina. Ovo vreme je uzeto ne kao naučna činjenica već je to vreme bilo potrebno da se uklopi u koncept evolucije koji je izneo Darvin. Međutim ova tvrdnja je sa aspekta savremenih naučnih istraživanja potpuno neozbiljna, jer savremana istraživanja ukazuju da je Zemlja veoma mlada planeta koja je stara svega par hiljada godina.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *