• 732
  • 0

Ovo je video koji govori o složenosti našeg sunčevog sistema. Video je nastao kao potreba da se malo bolje objasni složenost tog sistema i da se ukaže na jednu vrlo važnu činjenicu. A to je da takav jedan sistem nije nikako mogao da nastane sam od sebe, već da je mogao nastati samo kao produkt plana inteligentnog dizajnera i da ima svog Tvorca.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *