• 355
  • 0

U ovom predavanju saznaćete kolika je povezanost religije i medicine, odnosno možemo videti da doslovno do svake bolesti dolazi usled ne pridržavanja zakona koje nam je Bog u Svetom Pismu (Biliji) ostavio. I da su sve savremene blesti posledica odbacivanja Boga. Takođe možete saznati kako odvajanje zvanične medicine od prirodnog (Bilijskog) koncepta lečenja ima za posledicu sve više oboljenja. Pratićemo zvaničnu medicinu kroz istoriju i videćemo da što je medicina bila više udaljenija od Boga to je smrtnost ljudi bila veća. Danas je ona dostigla sami vrhunac.

Dodaj komentar

Vaša e-mail adresa neće biti nigdje objavljena. Obavezna polja su označena sa *