• 824
  • 0

U ovom predavanju saznaćete kolika je povezanost religije i medicine, odnosno možemo videti da doslovno do svake bolesti dolazi usled ne pridržavanja zakona koje nam je Bog u Svetom Pismu (Biliji) ostavio. I da su sve savremene blesti posledica odbacivanja Boga. Takođe možete saznati kako odvajanje zvanične medicine od prirodnog (Bilijskog) koncepta lečenja ima za posledicu sve više oboljenja. Pratićemo zvaničnu medicinu kroz istoriju i videćemo da što je medicina bila više udaljenija od Boga to je smrtnost ljudi bila veća. Danas je ona dostigla sami vrhunac.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *