• 997
  • 0

Predavanje se bavi sveobuhvatnim problemom lečenja kancera. U prvom delu predavanja može se čuti naučna strana, tj šta savremena istraživanja imaju da kažu o nastanku kancera (zašto kancer nastaje). Nakon toga na osnovu naučnih činjanica obrađuje se validnost terapija lečenja kancera metodama zvanične medicine kao i problem prevelike smrtnosti pacijenata. Nakon toga se pravi osvrt i govori se o metodama lečenja prirodnom medicinom i njenoj verodostojnosti. Detaljno se govori o svim terapijama koje se koriste u prirodnom lečenju i upoređuju se sa naučnim stavovima.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *