• 1
  • 0

Istraživanje su zajednički sproveli timovi sa Univerziteta u Milanu i Univerziteta u Mejnu, a rezultati su objavljeni u ā€žEuropean Journal of Nutritionā€œ.

U Ŕestonedeljnom istraživanju, istraživači su angažovali volontere muŔkarce prosečne starosti 48 godina kod kojih je bio prisutan najmanje jedan faktor rizika od kardiovaskularnih bolesti. Jedna grupa volontera dobijala je dnevno čaŔu soka od divljih borovnica svih Ŕest nedelja, dok je druga grupa volontera za to vreme bila izložena placebo-efektu.

Rezultati pokazuju smanjenje oÅ”tećenja DNK u belim krvnim zrncima sa 12,5 na 9,6% kod grupe muÅ”karaca koja je konzumirala sok od borovnica, dok nikakve promene nisu bile uočene kod muÅ”karaca u placebo-grupi.

Takođe, kada su krvne ćelije učesnika one grupe koja je pila sok bile izložene krvnih vodonik-peroksidu (H2O2), oÅ”tećenja ćelije DNK su bila smanjena sa 45,8 na 37,2%. U drugoj grupi, nije bilo promena, već je stepen oÅ”tećena DNK bio visok.

ā€žU eksperimentalnim uslovima doÅ”li smo do zaključaka da sok od borovnica  povećava zaÅ”titu od oÅ”tećenja DNK koje indukuje vodonik-peroksidā€, kaže se u zaključku istraživačkog tima.

Pokazatelji takođe dovode do zaključka da divlje borovnice mogu da redukuju oksidativni stres, koji dovodi do oÅ”tećenja krvnih ćelijaā€œ, potvrđuju autori istraživanja.

Pozitivno dejstvo borovnica povezano sa sadržajem flavonoida u njima, posebno antocijanina i flavonola. Svakodnevnim konzumiranjem soka od divljih borovnica obezbeđuje se dnevna doza antocijanina od 375 miligrama, koja je sasvim dovoljna da zaÅ”titi DNK od oÅ”tećenja.

Rezultati ovog istraživanja se podudaraju sa ranijim istraživanjima pozitivnog učinka borovnica. U časopisu ā€žJournal of Agricultural and Food Chemistryā€œobjavljeni su rezultati jednog istraživanja koje je vrÅ”eno na životinjama. Ovo istraživanje je pokazalo da se kod grupe životinja u čijoj su ishrani bile zastupljene divlje borovnice u količini od 8%, u manjoj meri javljalo suženje krvnih sudova za razliku od grupe životinja koja je hranjena uobičajenom hranom.

Dodaj komentar

VaÅ”a e-mail adresa neće biti nigdje objavljena. Obavezna polja su označena sa *