• 1
  • 0

Istraživanje su zajednički sproveli timovi sa Univerziteta u Milanu i Univerziteta u Mejnu, a rezultati su objavljeni u „European Journal of Nutrition“.

U šestonedeljnom istraživanju, istraživači su angažovali volontere muškarce prosečne starosti 48 godina kod kojih je bio prisutan najmanje jedan faktor rizika od kardiovaskularnih bolesti. Jedna grupa volontera dobijala je dnevno čašu soka od divljih borovnica svih šest nedelja, dok je druga grupa volontera za to vreme bila izložena placebo-efektu.

Rezultati pokazuju smanjenje oštećenja DNK u belim krvnim zrncima sa 12,5 na 9,6% kod grupe muškaraca koja je konzumirala sok od borovnica, dok nikakve promene nisu bile uočene kod muškaraca u placebo-grupi.

Takođe, kada su krvne ćelije učesnika one grupe koja je pila sok bile izložene krvnih vodonik-peroksidu (H2O2), oštećenja ćelije DNK su bila smanjena sa 45,8 na 37,2%. U drugoj grupi, nije bilo promena, već je stepen oštećena DNK bio visok.

„U eksperimentalnim uslovima došli smo do zaključaka da sok od borovnica  povećava zaštitu od oštećenja DNK koje indukuje vodonik-peroksid”, kaže se u zaključku istraživačkog tima.

Pokazatelji takođe dovode do zaključka da divlje borovnice mogu da redukuju oksidativni stres, koji dovodi do oštećenja krvnih ćelija“, potvrđuju autori istraživanja.

Pozitivno dejstvo borovnica povezano sa sadržajem flavonoida u njima, posebno antocijanina i flavonola. Svakodnevnim konzumiranjem soka od divljih borovnica obezbeđuje se dnevna doza antocijanina od 375 miligrama, koja je sasvim dovoljna da zaštiti DNK od oštećenja.

Rezultati ovog istraživanja se podudaraju sa ranijim istraživanjima pozitivnog učinka borovnica. U časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“objavljeni su rezultati jednog istraživanja koje je vršeno na životinjama. Ovo istraživanje je pokazalo da se kod grupe životinja u čijoj su ishrani bile zastupljene divlje borovnice u količini od 8%, u manjoj meri javljalo suženje krvnih sudova za razliku od grupe životinja koja je hranjena uobičajenom hranom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *