• 959
  • 0
Dr Din Orniš (Dean Ornish) je sa saradnicima sproveo istraživanje nazvano “Procena uticaja načina života na srce” u zalivskoj oblasti San Franciska. Kao i u prethodna dva primera, akcenat je bio na ugradnji bajpasa ili na angioplastici. U ovoj probi, primenjivan je značajno drugačiji pristup ishrani: umesto dopuštanja 200-250 mg holesterola u ishrani, kao što su to činila dva prethodna istraživanja, ovo istraživanje je dozvoljavalo samo 5 mg holesterola na dan. Umesto 25-26% kalorija iz masti, ovo istraživanje je dozvolilo samo 10% masti u ishrani. Međutim, ukupna količina kalorija nije ograničena. U osnovi, ishrana je bila skoro potpuno vegetarijanska (voće, povrće, integralne žitarice i mala količina jezgrastog voća) bez životinjskih proizvoda, osim belanaca i do jedne šolje nemasnog mleka ili nemasnog jogurta dnevno. (Nemasno mleko ili nemasni jogurt sadrže 5 mg holesterola.)
 
Ova ishrana je značajno bolja u svakom pogledu. Tokom ovog eksperimenta primećeno je veoma veliko smanjenje i ukupnog holesterola i “lošeg” LDL holesterola. Ovo sniženje je daleko veće u odnosu na ono koje se javilo u prethodna dva istraživanja. Naročito je vredna pažnje činjenica da su te osobe već bile na programu koji je bio blizak onome koji je zastupao Nacionalni program za obrazovanje o holesterolu pre nego što je istraživanje počelo. Pre nego što su počeli da sarađuju sa dr Ornišom i njegovim saradnicima, učesnici su u proseku konzumirali samo 31,5% kalorija iz masti i 213 mg/dan holesterola. 
 
Istraživanje srčanih krvnih sudova bojama, zvano srčani angiogram, izvršeno je pre nego što je program započeo, a zatim 12 meseci kasnije. Posebne kompjuterske procene ovih angiograma su dozvolile veoma precizne proračune da li se suženje pogoršalo, ostalo isto ili se poboljšalo. Na zaprepašćenje mnogih lekara, kompjuterska poređenja su otkrila da je kod 82% pacijenata došlo do preokreta njihove ateroskleroze. Kod samo 14% nije došlo do promene, a u samo 4% slučajeva stanje se pogoršalo. To je prvo istraživanje u kome se bilo kakva značajna regresija javila samo zahvaljujući promenama načina života, i ona se javila kod 82% učesnika u okviru kratkog perioda od 12 meseci.
 
“Smanjenje” ili regresija je izraz koji se primenio na preokretanje blokade koja se javila kod više od 8, od 10 učesnika. Sve ukupno, javilo se smanjenje svih oštećenja u veličini 2,2% prečnika, što se prevodi u povećani protok krvi od 9%. Zapazite da su oni koji su počeli istraživanje sa najvećom stenozom ili blo-kadom, i time imali najveću potrebu za sma-njenjem, ostvarili najveće koristi. Od srčanih arterija koje su bile više od 50% blokirane, javi-lo se poboljšanje od 5,3%, što se prevodi u 23% porasta protoka krvi. To je značajna količina smanjenja posle samo jedne godine. Pre nego što je ovo istraživanje izvršeno, većina lekara nije verovala da je smanjenje moguće na osnovu promene načina života u bilo kom vremenskom periodu – a kamoli u okviru 12 meseci.
 
Zapazite da mali procenat promene u prečniku stenoze obezbeđuje daleko veći procentualni porast protoka krvi. To je zato što je stopa protoka krvi matematički proporcionalna četvrtom stepenu promene prečnika (promena prečnika 3 puta pomnožena sama sobom).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *