• 836
  • 0
U današnjoj Americi je popularno snižavati povišen nivo holesterola lekovima. Imamo veoma moćne lekove koji zaista mogu da pomognu u snižavanju holesterola, ali svi oni imaju potencijal da izazovu različite sporedne efekte. Sa druge strane, mnogi su usvojili zdrav način života koji im može sniziti nivo holesterola isto toliko ili više nego što bi to učinili lekovi – a time izbegavaju potencijalne štetne sporedne efekte. Nema negativnih sporednih efekata kada primenjujete razuman program redovnog vežbanja i kada upražnjavate ishranu siromašnu zasićenim masnim kiselinama i holesterolom, a bogatu vlaknima. Postoje samo dobri sporedni efekti koji rezultuju iz takvog načina života. Među primere spadaju bolji energetski nivo, čvršći san, privlačniji izgled, manji broj lakših bolesti.
 
Kada lekari prepišu lekove, moramo uvek da procenimo koristi nasuprot riziku. Tačno je da su malom delu populacije, zbog genetskih mana, možda potrebni lekovi pored zdravog načina života kako bi se sprečila ili preokrenula srčana oboljenja. Međutim, većini nisu potrebni takvi lekovi ako razviju zdrav način života do najvećeg potencijala.
 
tabela-26-april-2021.jpgTrošak lečenja je još jedan faktor koji za mnoge predstavlja teret, naročito ako im osiguranje ne pokriva takve lekove. Kada neko ko ima povišeni holesterol i mora pažljivo da se nadgleda dođe u moju ordinaciju, čak i kada izgleda da koristi lekova premašuju rizike, cena lekova predstavlja ozbiljnu brigu. Istraživanje koje je objavljeno u Časopisu američkog medicinskog udruženja (Journal of American Medical Association) je predložilo da bi moguće koristi od lekova trebalo da se procene u odnosu na njihove rizike, ne samo u oblasti sporednih efekata, već takođe i u pogledu cene. Procene cena koje su dali autori su rezimirane u tabeli 26. 
 
Za ljude sa povišenim holesterolom i dodatnim problemom kao što je povišeni krvni pritisak ili pušenje, godišnja cena spasenih života je relativno manja.
 
Lekovi nisu stvarno najbolji odgovor za američkog ubicu broj jedan – srčana oboljenja. Prepisani lekovi imaju svoje mesto, ali u sveukupnoj prevenciji srčanih oboljenja najbolji, najjeftiniji i najefektivniji način je još uvek zdrav način života. Zdrava ishrana nije skupa, a koristi su dalekosežne. Čak i proizvođači lekova, koji pišu reference prepisivanja lekova lekarima, uvek spominju da je ishrana prvi i osnovni korak terapije snižavanja holesterola. Čak je i za one na lekovima dobra ishrana i dalje neophodna. Osoba će imati veći efekat snižavanja holesterola ako pored uzimanja pilula izvrši izmene načina života.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *